Bản lên tiếng về vụ LS Lê Công Định bị bắt

ĐẢNG DÂN CHỦ VIỆT NAM
Văn phòng Trung ương
Ngày 21 tháng 6 năm 2009

BẢN LÊN TIẾNG VỀ VỤ LUẬT SƯ LÊ CÔNG ĐỊNH BỊ BẮT

Sáng ngày 13/6/2009, công an đột nhập vào nhà và bắt luật sư Lê Công Định. Thiếu tướng Hoàng Kông Tư, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, cho báo chí biết cơ quan An ninh Điều tra có đủ căn cứ để bắt khẩn cấp luật sư Lê Công Định. Đảng Dân Chủ Việt Nam cho rằng, căn cứ của Cơ quan An ninh về việc bắt khẩn cấp luật sư Lê Công Định không có cơ sở pháp lý.

Luật sư Lê Công Định là thành viên của Đảng Dân Chủ Việt Nam. Đảng Dân Chủ Việt Nam tin rằng hoạt động của luật sư Lê Công Định không vi phạm pháp luật. Đây là vụ đàn áp chính trị, đàn áp thành viên của một chính đảng. Đảng Dân Chủ Việt Nam yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho luật sư Lê Công Định.
Việc công an Việt Nam thường hay sử dụng những từ ngữ kích động, nặng nề, như phản động, chống nhà nước, lật đổ chính quyền…để cáo buộc cho những ai phê bình các chính sách của Nhà nước hay có quan điểm khác với đảng cầm quyền – rõ ràng là không đúng và trái với pháp luật.

Cần khẳng định việc sinh hoạt chính trị, thành lập hoặc tham gia đảng phái hoạt động ôn hòa – không vi phạm pháp luật. Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam không cấm công dân Việt Nam hoạt động chính trị.

Ngày 17/6/2009, chỉ có vài ngày sau khi luật sư Lê Công Định bị bắt, truyền thông Nhà nước Việt Nam đồng loạt đưa tin như là luật sư Lê Công Định đã “nhận tội và xin khoan hồng”. Đó chỉ là thông tin từ phía Nhà nước. Việc nhận tội ở trong nhà tù trong trường hợp này hiển nhiên là có áp lực. Và theo luật, nhận tội chỉ có giá trị khi người ta không bị áp lực.

Sự công khai hoạt động của Đảng Dân Chủ tại Việt Nam đã hiển nhiên. Đảng Dân Chủ Việt Nam hoạt động cùng với Đảng Cộng Sản tại Việt Nam từ năm 1944. Đến ngày 1/6/2006, cố Tổng Thư ký Hoàng Minh Chính lãnh đạo Đảng Dân Chủ Việt Nam với đường lối hoàn toàn mới – vẫn hoạt động ôn hòa nhưng không chịu sự ràng buộc nào của đảng phái nào mà chỉ tuân thủ pháp luật Nhà nước. Đường lối này, Đảng Dân Chủ Việt Nam đã công bố trong Bản Tuyên Bố Quan Điểm ngày 1/9/2008.

Ban Thường Vụ Trung Ương
Đảng Dân Chủ Việt Nam

__________

Tham khảo:

TUYÊN BỐ QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG DÂN CHỦ VIỆT NAM

Đảng Dân Chủ Việt Nam long trọng tuyên bố:

1.   Kể từ khi phục hoạt vào ngày 1 tháng 6 năm 2006, Đảng Dân Chủ Việt Nam là chính đảng của người Việt Nam, hoạt động ôn hòa và không lệ thuộc một đảng phái hay tổ chức nào.

2.   Đảng Dân Chủ Việt Nam ủng hộ chính sách đoàn kết dân tộc theo nguyên tắc tự do, dân chủ và bình đẳng.

3.   Đảng Dân Chủ Việt Nam không chủ trương hoặc cổ vũ sự thù nghịch giữa người Việt trong cộng đồng dân tộc.

4.   Các vấn nạn hiện nay tại Việt Nam, bao gồm tham nhũng, cửa quyền, đạo đức suy đồi, giáo dục xuống cấp, lạm phát, biên giới và hải đảo bị xâm lấn, là vấn đề chung của xã hội; do đó, mọi thành phần trong xã hội đều có quyền và nghĩa vụ tham gia góp ý kiến giải quyết những vấn đề nghiêm trọng đó.

5.   Hệ thống cơ quan công quyền, tòa án và lực lượng vũ trang là những bộ phận thuộc về nhân dân, để phục vụ nhân dân, chứ không thuộc về một đảng phái hay dành riêng phục vụ cho bất kỳ cá nhân, đoàn thể hay tổ chức nào.

6.   Đảng Dân Chủ Việt Nam xem đảng cầm quyền là một đối tác chính trị trong sứ mạng bảo vệ Tổ quốc, dân chủ hóa xã hội, phát triển đất nước và bảo đảm quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc của toàn dân.

Làm tại Hà Nội, ngày 1 tháng 9 năm 2008

BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG
ĐẢNG DÂN CHỦ VIỆT NAM

Xem Bản tiếng Anh (for English please click here)

 

 

Share