Bản lên tiếng việc Nhà nước Việt Nam bắt người trái pháp luật

ĐẢNG DÂN CHỦ VIỆT NAM
Văn phòng Trung ương

Ngày 7 tháng 7 năm 2009

BẢN LÊN TIẾNG VIỆC NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BẮT NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT

Sáng ngày 7/7/2009, Nhà cầm quyền Việt Nam đã bắt giam cựu Trung tá Trần Anh Kim và thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung tại nhà riêng vì hoạt động chính trị. Trước đó, ngày 24/5/2009, Tổng giám đốc công ty OCI Trần Huỳnh Duy Thức, anh Lê thăng Long, chị Lê Thị Thu Thu và chị Trần Thị Thu đã bị bắt giam với tội danh bịa đặt “trộm cước viễn thông”. Tiếp theo, ngày 13/6/2009,  luật sư Lê Công Định bị cáo buộc và bắt giam với tội danh “chống phá Nhà nước”.

Tất cả anh chị em đều là những nhà hoạt động chính trị ôn hòa. Hoạt động của anh chị em không ngoài mục đích góp phần kiến tạo cho Việt Nam một xã hội dân chủ, lành mạnh và phát triển bền vững.

Đây là hành động bắt người trái pháp luật. Hành động phi pháp này nhằm mục đích đánh lạc hướng công luận trong và ngoài nước trước quốc nạn tham nhũng, và sự bức xúc của xã hội trước “chủ trương lớn của Đảng và Nhà nuớc” trong vụ khai thác bô-xít ở Tây nguyên, trước việc khiếp nhược để lãnh thổ và lãnh hải bị xâm lấn, cũng như trước hàng loạt các vụ kiện, khiếu kiện đang chồng chất – không thể giải quyết ổn thỏa.

Do đó, Đảng dân Chủ Việt Nam yêu cầu Nhà nước CHXHCN Việt Nam  hãy trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho cựu Trung tá Trần Anh Kim, thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung, luật sư Lê Công Định, Tổng giám đốc Trần Huỳnh Duy Thức, anh Lê Thăng Long, chị Lê Thị Thu Thu, và chị Trần Thị Thu cũng như tất cả tù nhân chính trị hiện đang còn bị giam giữ tại Việt Nam.

Nhắc lại, Đảng Dân Chủ Việt Nam hoạt động cùng với Đảng Cộng Sản tại Việt Nam từ năm 1944. Đến ngày 1/6/2006, cố Tổng Thư ký Hoàng Minh Chính lãnh đạo Đảng Dân Chủ Việt Nam với đường lối mới – vẫn hoạt động ôn hòa nhưng không chịu sự ràng buộc nào của đảng phái nào mà chỉ tuân thủ pháp luật Nhà nước. Đường lối này, Đảng Dân Chủ Việt Nam đã công bố trong Bản Tuyên Bố Quan Điểm ngày 1/9/2008.

Ban Thường Vụ Trung Ương
Đảng Dân Chủ Việt Nam

 

_____________

Tham khảo:

TUYÊN BỐ QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG DÂN CHỦ VIỆT NAM

Đảng Dân Chủ Việt Nam long trọng tuyên bố:

1.   Kể từ khi phục hoạt vào ngày 1 tháng 6 năm 2006, Đảng Dân Chủ Việt Nam là chính đảng của người Việt Nam, hoạt động ôn hòa và không lệ thuộc một đảng phái hay tổ chức nào.

2.   Đảng Dân Chủ Việt Nam ủng hộ chính sách đoàn kết dân tộc theo nguyên tắc tự do, dân chủ và bình đẳng.

3.   Đảng Dân Chủ Việt Nam không chủ trương hoặc cổ vũ sự thù nghịch giữa người Việt trong cộng đồng dân tộc.

4.   Các vấn nạn hiện nay tại Việt Nam, bao gồm tham nhũng, cửa quyền, đạo đức suy đồi, giáo dục xuống cấp, lạm phát, biên giới và hải đảo bị xâm lấn, là vấn đề chung của xã hội; do đó, mọi thành phần trong xã hội đều có quyền và nghĩa vụ tham gia góp ý kiến giải quyết những vấn đề nghiêm trọng đó.

5.   Hệ thống cơ quan công quyền, tòa án và lực lượng vũ trang là những bộ phận thuộc về nhân dân, để phục vụ nhân dân, chứ không thuộc về một đảng phái hay dành riêng phục vụ cho bất kỳ cá nhân, đoàn thể hay tổ chức nào.

6.   Đảng Dân Chủ Việt Nam xem đảng cầm quyền là một đối tác chính trị trong sứ mạng bảo vệ Tổ quốc, dân chủ hóa xã hội, phát triển đất nước và bảo đảm quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc của toàn dân.

Làm tại Hà Nội, ngày 1 tháng 9 năm 2008

BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG
ĐẢNG DÂN CHỦ VIỆT NAM

Share