Đảng Dân Chủ Việt Nam: Thông Điệp 2020

happy-new-year-2020

Đảng Dân Chủ Việt Nam: Thông Điệp 2020 Bước sang một thập niên mới năm 2020, hoạt động cho Việt Nam hướng đến đoàn kết quốc gia là hướng chung thiết thực của toàn xã hội. Việt Nam đã dành lại độc lập 75 năm trước và thống nhất hai miền đất nước gần 45 […] Read more »

Thông cáo của Đảng Dân Chủ Việt Nam v/v: Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên lần thứ hai tại Hà Nội

President Trump - Chairman Kim tại Thượng đỉnh 2019 ở Hà Nội (Official White House Photo by Shealah Craighead)

Thông cáo của Đảng Dân Chủ Việt Nam V/v: Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên lần thứ hai tại Hà Nội Ottawa, ngày 28 tháng 02 năm 2019 Đảng Dân Chủ Việt Nam đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc giúp tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều […] Read more »

Thư ngỏ: Trách nhiệm của lãnh đạo là đoàn kết quốc gia

TU6

Thư ngỏ: Trách nhiệm của lãnh đạo là đoàn kết quốc gia Ottawa, ngày 15 tháng 01 năm 2019 Kính thưa Ngài Tổng Bí thư Đảng, Chủ tịch nước, Chúng tôi xin phép đi thẳng vào vấn đề. Trong phát biểu bế mạc Hội nghị chiều 26/12/2018, Ngài tổng kết: “Từ đầu nhiệm kỳ khóa XII […] Read more »