Thư ngỏ gửi Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc liên quan đến chủ quyền biển đảo của Tổ quốc Việt Nam

quoc_hoi_vietnam_640x360_getty_nocredit

Thư ngỏ gửi Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc liên quan đến chủ quyền biển đảo của Tổ quốc Việt Nam Ngày 30 tháng 04 năm 2020 Đồng kính gửi: Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc Nhân ngày 30 tháng 4, ngày 45 năm Việt Nam […] Read more »

Việt Nam nên chính thức đề nghị đưa vấn đề Biển Đông vào chương trình nghị sự Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Bien Dong 5

Việt Nam nên chính thức đề nghị đưa vấn đề Biển Đông vào chương trình nghị sự Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc Ngày 19 tháng 04 năm 2020 Hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải trên Biển Đông không chỉ là vấn đề song phương giữa Việt Nam và […] Read more »

Việt Nam đoàn kết vượt qua đại dịch

A motorcyclist drives past a poster calling people to take care of their health against the new coronavirus in Hanoi, Vietnam Tuesday, April 14, 2020. The new coronavirus causes mild or moderate symptoms for most people, but for some, especially older adults and people with existing health problems, it can cause more severe illness or death. (AP Photo/Hau Dinh)

 Việt Nam đoàn kết vượt qua đại dịch Ngày 14 tháng 04 năm 2020 Nghị quyết Chính phủ Việt Nam vừa ban hành hỗ trợ trực tiếp người dân khó khăn do dịch Covid-19 là đúng đắn. Theo dữ liệu tổng hợp cho thấy hiện có hàng triệu người nhiễm trên toàn cầu và cả […] Read more »

Đảng Dân Chủ Việt Nam: Thông Điệp 2020

happy-new-year-2020

Đảng Dân Chủ Việt Nam: Thông Điệp 2020 Bước sang một thập niên mới năm 2020, hoạt động cho Việt Nam hướng đến đoàn kết quốc gia là hướng chung thiết thực của toàn xã hội. Việt Nam đã dành lại độc lập 75 năm trước và thống nhất hai miền đất nước gần 45 […] Read more »