Giậm chân tại chỗ

Giao duc

Một trong những lĩnh vực được bàn thảo tại quốc hội trong phiên họp toàn thể sáng 7/6 là giáo dục với báo cáo giám sát: “Thực hiện chính sách, pháp luật về thành lập trường, đầu tư và bảo đảm chất lượng đào tạo đối với cơ sở giáo dục đại học” của Ủy […] Read more »

Người trẻ phải tự chủ

Thanh niên

Bài phỏng vấn chuyên gia Nguyễn Trung Chuyên gia Nguyễn Trung, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, (cũng từng là Thư ký của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt) đã tâm sự cùng SVVN về câu chuyện tự chủ của người trẻ và sứ mệnh của họ trước yêu cầu của đất […] Read more »