Không minh bạch, đừng mơ chống tham nhũng

ại sao tham nhũng sẽ trở thành một trong những vấn đề chính trị cấp bách của thế kỷ 21? Cockcroft đã hoàn toàn đúng khi cho rằng tham nhũng đang trở thành một căn bệnh mang tính hệ thống sẽ cản trở cho vấn đề quản trị trên thế giới, và gây méo mó […] Read more »

Thách thức với báo chí chống tham nhũng

Kết quả nghiên cứu của một số cơ quan và chuyên gia độc lập cho thấy một thực trạng đáng ngại: Số lượng các bài báo chống tham nhũng, sự tham gia của báo chí trong việc vạch trần các vụ án tham nhũng lớn, đã giảm hẳn trong những năm vừa qua, đặc biệt […] Read more »

Tham nhũng: Nhìn từ nhân tố con người

Tham nhũng ở Việt Nam hiện nay là hiểm họa thực sự trên con đường phát triển của dân tộc. Nó không đứng riêng rẽ trong bức tranh tổng thể chính trị, kinh tế, xã hội Việt Nam mà ngược lại, tham nhũng đã, đang thể hiện sự liên hệ ràng buộc logic giữa các […] Read more »

Nguyên tắc cơ bản để chống tham nhũng

thamnhung

Ngược với nguyên tắc trong hình sự: cơ quan tố tụng không tìm được bằng chứng kết tội, bị can vô tội. Muốn chống tham nhũng có hiệu quả, dứt khoát phải quán triệt nguyên tắc: ai cũng có thể bị tham nhũng tác động mà biến chất, hư hỏng. Read more »