Thông báo của Đảng Dân chủ Việt Nam về phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực Liên Hiệp Quốc về tranh chấp tại Biển Đông

merits-hearing-PCA

Đảng Dân chủ Việt Nam Văn phòng Trung ương www.ddcvn.info Ngày 14 tháng 07 năm 2016 Thông báo của Đảng Dân chủ Việt Nam về phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực Liên Hiệp Quốc về tranh chấp tại Biển Đông Đảng Dân chủ Việt Nam hoan nghênh phán quyết của Tòa Trọng tài […] Read more »

Gặp gỡ và trao đổi với Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ

Nguyen Tien Trung-Lowenthal

Chiều ngày 5 tháng Tư năm 2015 tôi đã hân hạnh được gặp phái đoàn của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ (US House Committee on Foreign Affairs) do Dân biểu Alan Lowenthal (Representative Alan Lowenthal) dẫn đầu. Ông là người đã nhận bảo trợ cho trường hợp của tôi, và đã kiên […] Read more »

Đảng Dân chủ Việt Nam: Thông điệp Xuân 2015

dangky3

ĐẢNG DÂN CHỦ VIỆT NAM Thông điệp Xuân 2015 Hướng đến mục tiêu dân chủ, xã hội công bằng không thể đi đôi với độc quyền nhà nước. Mục tiêu quan trọng thế nào thì phương tiện tiến tới mục tiêu cũng không thể khác. Sau hơn nửa thế kỷ cầm quyền, Việt Nam vẫn chưa có luật […] Read more »