Chỉ thị điều hành công việc Đảng

Đảng Dân chủ Việt Nam BTV/CT số 2 – Chiếu Điều lệ Đảng Dân chủ công bố ngày 9 tháng 9 năm 2007, – Chiếu Chỉ Thị số 1 – Điều Hành BTV/TƯ Đảng, ngày 18 tháng 9 năm 2007, – Chiếu nhu cầu Đảng vụ, Nay ban hành chỉ thị: Sau nhiều tuần lễ […] Read more »

Quyết định TTK/QĐ số 9 và số 10

QUYẾT ĐỊNH TTK/QĐ SỐ 9 CỦA TỔNG THƯ KÝ ĐẢNG DÂN CHỦ VIỆT NAM Hà Nội , ngày 10-9-2007 BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG TTK/QĐ số 9 – Tiếp theo Quyết định số 7 của Tổng Thư ký Đảng DCVN ngày 30-1-2007 – Tiếp theo Quyết định số 8 của Tổng Thư ký Đảng DCVN […] Read more »

Quan điểm và đường lối hoạt động

Đảng Dân chủ Việt Nam - www.ddcvn.info

(Công bố trong dịp kỷ niệm 2 năm phục hoạt Đảng Dân Chủ Việt Nam – 1/6/2008) Ngày 1/6/2006, Giáo sư Hoàng Minh Chính tuyên bố phục hoạt Đảng Dân Chủ Việt Nam. Sự kiện này đã đi vào lịch sử dân tộc như một chuyển biến lớn của phong trào dân chủ tại Việt […] Read more »