ĐDCVN đề nghị chính quyền Việt Nam chấm dứt tình trạng vu khống, đe dọa, hành hung và bắt người trái phép

Suốt mấy tuần lễ vừa qua công luận trong và ngoài nước đều đồng loạt lên tiếng phản đối cơ quan an ninh và cảnh sát Việt Nam đã có những hành động trấn áp, gây bất bình sâu rộng trong xã hội, như vụ giải tán bằng bạo lực các buổi cầu nguyện hòa bình của giáo dân Gíao xứ Thái Hà, vu khống các tu sĩ, hành hung phóng viên AP, đe dọa các nhà hoạt động dân chủ và bắt giam trái phép nhiều người bất đồng chính kiến, trong đó có đảng viên Đảng Dân chủ Việt Nam.

Chúng tôi yêu cầu Chính quyền Việt Nam phải chịu trách nhiệm với những sự việc nêu trên và đề nghị Chính quyền thực hiện ngay những biện pháp giải quyết hợp pháp và hợp lòng dân. Bên cạnh đó, cần chú trọng những vấn đề sau đây để tránh xảy ra các hành động trấn áp đáng tiếc tương tự trong tương lai:

I. Chính quyền cần điều hành xã hội bằng pháp luật, giải quyết mọi yêu cầu của người dân một cách công khai và đúng luật, bảo đảm nguyên tắc mọi công dân bình đẳng trước pháp luật.

II. Chính quyền cần tôn trọng các cuộc biểu tình ôn hòa của người dân phản đối ngoại bang xâm lấn lãnh thổ Việt Nam, không nên chụp mũ và bắt giam những người tham gia, vì họ là những người yêu nước, thể hiện tình cảm theo tinh thần ái quốc thuần túy.

III. Chính quyền phải cung cấp và tôn trọng thông tin trung thực, không nên tiếp tục khống chế ngành truyền thông để bưng bít hoặc tạo dư luận một chiều. Chính điều này đã và đang làm mất uy tín và sự chính danh của chế độ hiện hữu. Để bảo đảm thông tin trung thực, trước hết Chính quyền phải thực thi trên thực tế quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí của người dân như Hiến pháp đã ghi nhận. Cụ thể, cần sớm chấp nhận báo chí tư nhân và sự tham gia của người dân trong lĩnh vực truyền thông.

IV. Chính quyền nên mở các cuộc đối thoại với những người bất đồng chính kiến thay vì tiếp tục đàn áp và gây chia rẽ trong xã hội.  Nếu không đối thoại thì không những không tạo được sự đoàn kết dân tộc mà còn gây ra tình trạng bất ổn kéo dài với hệ lụy không tốt.

V. Bất đồng chính kiến không phải là tội phạm, và phê bình các hành vi sai trái của quan chức và cơ quan nhà nước không phải là tuyên truyền chống nhà nước. Chính quyền không được phép và không có quyền vu khống, đe dọa, hành hung hay bắt giam những nhà hoạt động chính trị ôn hòa, dù người đó có tư tưởng dân chủ hay cộng sản. Hãy trả tự do cho tất cả những người bất đồng chính kiến bị bắt giam gần đây :

1.Ông Nguyễn Văn Hải (blogger Điếu cày)

2.Ông Nguyễn Xuân Nghĩa

3.Ông Phạm Văn Trội

4.Ông Nguyễn Văn Túc

5.Ông Vũ Văn Hùng

6.Ông Nguyễn Kim Nhàn

7.Cô Phạm Thanh Nghiên

8.Ông Nguyễn Văn Tính

9.Cô Lê Thị Kim Thu

Làm tại Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2008

Ban Thường vụ Trung ương
ĐẢNG DÂN CHỦ VIỆT NAM


THE DEMOCRATIC PARTY OF VIETNAM
Calls upon the Government of Vietnam to Stop The False Accusations, Assaults, Threats, and Illegal Arrests

The past few weeks, Vietnamese people have spoken up about the incidents involving security and police forces that showed a disturbing behavior causing an ever more divided society such as forcefully breaking up peaceful prayer vigils for the return of properties to the Christians in Thai Ha and falsely accusing the priests involved. People have also spoken up about the assault injuring an AP journalist, the threats against democracy activists, and the illegal arrests and imprisonment of many political dissidents, including members of the Democratic Party of Vietnam (DPV).

The Democratic Party of Vietnam (DPV) believes the government of Vietnam must be held responsible for all of the above incidents and must resolve these issues satisfactorily.  And particularly, the government must pay close attention to the following proposes to prevent any regrettable incidents from happening again:

I. The government must govern country by the law, administer justice, resolve people’s demand according to the law with transparency, and must assure people their equality under the law.

II. The government must respect people peaceful protests of their homeland securities, and must not make false accusation and imprison those who protest, because they are patriots expressing their love for the country just like what the government has encouraged.

III. The government must have respect for factual information, and it must stop controlling the media in order to cover up and release biased information. The current regime has lost its credibility and legitimacy by doing so. In order to have factual information, the government must respect people’s freedom of speech and freedom of press. Particularly, it must accept private news media and private ownership of the media.

IV. The government should have open dialogues with political dissidents instead of repressing them and causing a divided society. If the government refuses to have dialogues, it not only harms the solidarity within society, it also causes civil unrest in the long run.

V. Political dissidents are not criminals, and criticizing the government for harming the people is not propaganda against the government. The government is not allowed and has no right to slander, threaten, assault or imprison peaceful political activists, regardless of their political views and believes. The government must free the following people who have recently been arrested:

1. Mr. Nguyen Van Hai (blogger Dieu Cay)

2. Mr. Nguyen Xuan Nghia

3. Mr. Pham Van Troi

4. Mr. Nguyen Van Tuc

5. Mr. Vu Van Hung

6. Mr. Nguyen Kim Nhan

7. Ms. Pham Thanh Nghien

8. Mr. Nguyen Van Tinh

9. Ms. Le Thi Kim Thu

Hanoi, October 12th, 2008

The Standing Central Committee
Democratic Party of Vietnam

Share