ĐDCVN đề nghị Nhà nước Việt Nam trả tự do cho nhà báo Nguyễn Việt Chiến và Thượng tá công an Đinh Văn Huynh

Ngày 14 và 15 tháng 10 vừa qua, Tòa án thành phố Hà Nội xét xử và tuyên án tù 2 năm đối với nhà báo Nguyễn Việt Chiến của báo Thanh Niên tội “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước” đang gây bất bình công luận trong và ngoài nước.

Trước hết, “lợi dụng quyền tự do dân chủ” không phải là một tội danh đối với Hiến pháp quốc gia cũng như trong công pháp quốc tế. Hơn nữa, việc nhà báo phanh phui các vụ tham nhũng là đúng với công việc của nhà báo, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và yêu cầu của chính phủ, như vậy rõ ràng không phải là lợi dụng quyền tự do dân chủ. Ông Nguyễn Việt Chiến đã làm đúng chức năng của một nhà báo khi đưa tin vụ án tham nhũng PMU18 năm 2005.

Việc Thượng tá công an Đinh Văn Huynh bị án một năm tù về tội “tiết lộ bí mật quốc gia” cũng không chính đáng, vì tiết lộ bí mật các vụ tham nhũng không phải là tiết lộ bí mật quốc gia. Nhà nước đã có chủ trương và khẩn trưong kêu gọi chống tham nhũng thì không nên để những người thi hành công vụ chống tham nhũng bị trù dập trả thù.

Từ cách thức xét xử đến vấn đề thay đổi tội danh của vụ án “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” sang “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm đến lợi ích của nhà nước”, hiển nhiên việc thi hành luật pháp tại Việt Nam đã chứng tỏ không bình thường.

Việt Nam đã hội nhập với thế giới và muốn xây dựng nhà nước pháp quyền thì Nhà nước Việt Nam phải hiểu báo chí không thể là cơ quan tuyên truyền hay công cụ để bưng bít và cũng không thể thi hành pháp luật cách tùy tiện được nữa.

Tự do báo chí và tư pháp độc lập là hai lãnh vực trọng yếu không thể thiếu trong xã hội dân chủ, văn minh. Đó chính là hai phương thức hữu hiệu để ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, lạm quyền, đồng thời tạo ra môi trường xã hội sinh hoạt lành mạnh và giúp cho nền kinh tế phát triển bền vững. Trước quốc nạn tham nhũng như vậy, Nhà nước Việt Nam không nên chậm chạp mà cần phải nhanh chóng cổ vũ cho tự do báo chí và tư pháp độc lập thay vì cứ bảo thủ với độc quyền đặc lợi cho một thiểu số.

Vụ án đã thách thức công luận vì công luận đã khẳng định rằng, lý do nhà báo Nguyễn Việt Chiến bị hai năm tù, nhà báo Nguyễn Văn Hải bị 24 tháng cải tạo và Thượng tá công an Đinh Văn Huynh bị 12 tháng tù, tất cả chỉ vì chống tham nhũng.

Trước sự thật đó, Nhà nước Việt Nam nên vì công bằng xã hội và bộ mặt của Nhà nước, hãy trả tự do cho nhà báo Nguyễn Việt Chiến và Thượng tá công an Đinh Văn Huynh vì họ là những người dám chống tham nhũng. Nhà nước cũng nên rút lại bản án cải tạo đối với nhà báo Nguyễn Văn Hải thuộc báo Tuổi trẻ trong vụ này.

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2008

Ban Thường vụ Trung ương

ĐẢNG DÂN CHỦ VIỆT NAM

Share