Nguyễn Tiến Trung (phải), Nguyễn Hoàng Lan (trái) cùng cựu Tổng thống George W. Bush và Laura Bush

Nguyễn Tiến Trung (phải), Nguyễn Hoàng Lan (trái) cùng cựu Tổng thống George W. Bush và Laura Bush

Share