Nguyễn Văn Hải (blogger Điếu Cày) bị công ăn trấn áp tại Sài Gòn

Nguyễn Văn Hải (blogger Điếu Cày) bị công ăn trấn áp tại Sài Gòn

Share