Hoàng Minh Chính (giữa) & Nguyễn Sĩ Bình (phải)

Hoàng Minh Chính (giữa) & Nguyễn Sĩ Bình (phải)

Share