Hoàng Minh Chính: Một tấm gương sáng

Ngày 16/11 là ngày sinh lần thứ 90 của cố Tổng Thư ký Đảng Dân Chủ Việt Nam Hoàng Minh Chính, người mà tên tuổi đã gắn liền vào công cuộc hoạt động dân chủ của Việt Nam và được nhiều chính giới quốc tế biết đến. Năm 2006, cụ cùng với Hoà thượng Thích Quảng Độ được Đại hội Phong trào Dân chủ Thế giới quy tụ 125 quốc gia vinh danh là hai nhà dân chủ Việt Nam kiên cường.

Cụ là một người suốt đời tha thiết với đất nước, với tinh thần tranh đấu chống cái xấu, cái sai và luôn bênh vực sự thật, lẽ phải. Trên nửa thế kỷ nay, cụ luôn là người hành động với tất cả tâm huyết cho đến hơi thở cuối cùng.

Với những ngày tháng năm làm việc với cụ, tôi hiểu nhân cách, phẩm chất và bản lĩnh dũng cảm ấy xứng đáng là người Anh cả, ngôi sao sáng của Đảng Dân Chủ Việt Nam. Nhân cách và bản lĩnh đó đã dẫn đến công cuộc xây dựng đường lối ôn hòa, hướng đến đoàn kết dân tộc.

Với cụ Hoàng Minh Chính, đoàn kết dân tộc xuất phát từ niềm tin: tất cả người Việt Nam đều có quyền và trách nhiệm đóng góp cho đất nước. Cụ cho rằng đoàn kết có nghĩa là chung lòng, chung sức xây dựng và bảo vệ đất nước, không phân biệt giai cấp, tôn giáo, vượt lên trên những sự khác biệt – kể cả sự khác nhau về chính kiến.

Cùng với tâm trong sáng một lòng vì nước vì dân, cụ đã cổ vũ nhiều người đặc biệt giới trẻ cả trong và ngoài nước, cùng đồng thuận trên con đường dân chủ hóa đất nước một cách ôn hòa. Cụ luôn kêu gọi sự đồng thuận và mong muốn mọi người hướng về phía trước cùng nhau xây dựng một Tổ quốc Việt Nam dân chủ và giàu mạnh.

Theo cụ, mỗi đất nước có một sức mạnh riêng, một lợi thế riêng; cần khơi dậy và phát huy tất cả các nguồn lực ấy để giành được nhiều lợi ích nhất cho dân tộc trong tư thế độc lập, tự chủ.

Trong những năm cuối đời, cụ đã dồn hết nghị lực và tâm trí phục hoạt Đảng Dân Chủ Việt Nam cho thế hệ tiếp nối, nhằm mở ra cơ hội cùng nhau gánh vác trách nhiệm không phân biệt thành phần xã hội.

Công việc chỉnh đốn Đảng Dân Chủ Việt Nam nhằm đáp ứng đòi hỏi của xã hội, là vấn đề then chốt luôn được cụ nêu lên và nhắc nhở với những tuyên bố trong ngày phục hoạt, cũng như trong nhiều sinh hoạt gần đây của Đảng Dân Chủ Việt Nam.

Thấm thoát thời gian đã gần 3 năm trôi qua giữa những khó khăn thử thách của đất nước, để tưởng nhớ đến cụ nhân ngày sinh thứ 90 và kế tục hoài bão cụ để lại, Đảng Dân Chủ Việt Nam tiếp tục thúc đẩy và nổ lực mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng Đảng cho mục tiêu dân chủ hóa đất nước trong ôn hòa. Qua đây, anh chị em chí hữu hãy đoàn kết chung xây một nước Việt của tất cả người Việt Nam – đó là một Việt Nam Pháp Trị, Hội Nhập và Nhân Bản.

Đảng Dân Chủ Việt Nam
Nguyễn Sĩ Bình

Share