Quan điểm và đường lối hoạt động


(Công bố trong dịp kỷ niệm 2 năm phục hoạt Đảng Dân Chủ Việt Nam – 1/6/2008)

Ngày 1/6/2006, Giáo sư Hoàng Minh Chính tuyên bố phục hoạt Đảng Dân Chủ Việt Nam. Sự kiện này đã đi vào lịch sử dân tộc như một chuyển biến lớn của phong trào dân chủ tại Việt Nam.

Tuyên bố phục hoạt Đảng Dân Chủ không chỉ tái lập hoạt động của Đảng, mà còn mở đường và đặt nền tảng cho hoạt động tiếp theo của các chính đảng tại một đất nước còn duy trì thể chế chính trị độc đoán đã quá lỗi thời. Có thể nói, tuyên bố phục hoạt Đảng Dân Chủ Việt Nam là bản văn chính trị quan trọng, tuyên cáo sự khởi đầu thực tế và công khai của nền chính trị đa nguyên tại Việt Nam trong thế kỷ XXI.

Dù phải đối diện nhiều khó khăn, nhưng cùng với sự nở rộ của phong trào dân chủ, hai năm qua Đảng Dân Chủ đã không ngừng phát triển cả về số lượng đảng viên, địa bàn hoạt động, lẫn tầm vóc một chính đảng đáp ứng khát vọng của người dân Việt Nam về một nền dân chủ đích thực.

Ở trong nước, Đảng Dân Chủ đã sát cánh với mọi thành phần xã hội. Với niềm tin chính nghĩa tất thắng, các anh em Dân Chủ đã và đang dấn thân không mệt mỏi trong sứ mạng dân chủ hóa đất nước.

Ở hải ngoại, Đảng Dân Chủ không ngừng vận động chính phủ các nước, nhất là chính phủ Hoa Kỳ, ủng hộ công cuộc tranh đấu chống áp bức, giành lại tự do và nhân phẩm của người dân Việt Nam. Điều đó đã góp phần thúc đẩy các cuộc đàm phán Việt Mỹ về nhân quyền hiện nay.

Mặc dù từ cuối năm 2006 phong trào dân chủ tại Việt Nam bị trấn áp khốc liệt, nhiều nhà tranh đấu bị bộ máy an ninh mật vụ của chính quyền Cộng Sản sách nhiễu và giam cầm, nhưng các đảng viên Dân Chủ vẫn kiên trì bám trụ tại từng vị trí khác nhau, đồng thời mở rộng mạng lưới và địa bàn hoạt động khắp đất nước. Điều đó là nhờ ở sự quyết tâm, cách thức tổ chức gọn nhẹ, ôn hòa, uyển chuyển của Đảng, đã dẫn dắt đảng viên Dân Chủ áp dụng trong hoạt động chính trị, cũng như trong sinh hoạt hàng ngày.

Đảng Dân Chủ là một chính đảng của mọi giai tầng người Việt yêu chuộng tự do, dân chủ, không phân biệt tôn giáo hay quá khứ chính kiến, chủ trương hoạt động ôn hòa, đối thoại nhằm tạo dựng một xã hội hài hòa, thịnh vượng và phát triển toàn diện.

Đảng viên Dân chủ là những người bất đồng chính kiến với chế độ chuyên quyền độc đoán, nhằm cổ vũ một xã hội dân sự tự do đích thực. Việc đảng viên dân chủ hội họp, trao đổi thông tin hay phê bình những vụ việc phản dân hại nước phải được xem đó là các hoạt động chính trị bình thường và cần thiết trong một xã hội lành mạnh. Do nhu cầu thực tế của sự phát triển, Đảng Dân Chủ đang xem xét khả năng thành lập một văn phòng đại diện chính thức tại Việt Nam.

Cơ hội phát triển đất nước đang cần sự phối hợp của mọi thành phần xã hội trong cũng như ngoài nước. Trước hết cần phải chuyển hóa chế độ độc đảng toàn trị sang chế độ dân chủ pháp trị trong hòa bình, bởi lẽ chế độ độc đảng là nguồn gốc của quốc nạn tham nhũng, lạm quyền và mọi khủng hoảng hiện nay trong xã hội Việt Nam.

Đảng Dân Chủ chủ trương đoàn kết với mọi thành phần xã hội, nhằm chung góp cho sự thịnh vượng của quốc gia. Vì quyền lợi dân tộc và với sứ mạng dân chủ, mục tiêu trước mắt của Đảng Dân Chủ là thúc đẩy việc cải tổ hệ thống chính trị đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế, sớm ra đời một bản hiến pháp mới đưa đến tổng tuyển cử tự do và công bằng. Đó là giải pháp hữu hiệu đầu tiên cho các vấn đề nan giải của xã hội Việt Nam. Do đó, Đảng Dân Chủ đang kêu gọi sự tham gia của toàn dân, để công cuộc dân chủ hóa đất nước được mau chóng thành công.

Nước Việt Nam là của toàn thể người Việt Nam, không một cá nhân, đoàn thể hay đảng phái nào được độc quyền sinh hoạt chính trị mà tự xem là hợp pháp hay phù hợp với quyền lợi của dân tộc. Việc duy trì hệ thống độc quyền chính trị của Đảng Cộng Sản hiển nhiên là sai lầm, cả về pháp lý lẫn đạo lý, cần phải nhanh chóng chấm dứt. Thái độ kỳ thị, loại bỏ người tài, gây chia rẽ, nghi kỵ, tạo thù địch trong xã hội, quy kết phản động, phản quốc đối với người ngoài Đảng Cộng Sản và bất đồng chính kiến … rõ ràng là bất công, cần phải xóa bỏ.

Dân chủ đang là khát vọng của toàn dân, là nhịp thở của thời đại. Người dân Việt Nam thực sự đòi hỏi một sự thay đổi căn bản vận mệnh đất nước. Đảng Dân Chủ sẽ là một thành phần trong công cuộc chung đó và sẽ đi đến tận cùng sứ mạng lịch sử vinh quang này.

Công bố ngày 1 tháng 6 năm 2008

BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG
ĐẢNG DÂN CHỦ VIỆT NAM

 

 

 

 

 

 

Share