Cương lĩnh Đảng

I. ĐƯỜNG LỐI

1. Đảng Dân Chủ Việt Nam hoạt động nhằm đáp ứng khát vọng của nhân dân Việt Nam là dân chủ, đoàn kết để phát triển đất nước toàn diện và bền vững.

2. Xây dựng Nhà nước pháp quyền đảm bảo mọi quyền tự do cơ bản của nhân dân theo các nguyên tắc của Tuyên ngôn nhân quyền Liên Hiệp Quốc, và các Công ước quốc tế phù hợp nguyện vọng dân tộc Việt Nam.

3. Tạo lập xã hội dân chủ, công bằng. Thực thi tự do ngôn luận, tự do lập hội để chống lạm quyền và mọi tiêu cực trong xã hội. Chấm dứt tình trạng nhân dân sống trong sợ hãi.

4. Thực hiện quyền ứng cử và bầu cử tự do, công bằng, trung thực (có quốc tế giám sát) để xây dựng một Quốc hội mới, một Nhà nước mới thực sự của Dân, do Dân, vì Dân. Quốc hội mới sẽ xây dựng một Hiến pháp mới thực sự dân chủ, một hệ thống luật pháp mới thực sự công minh.

5. Xây dựng một cơ chế nhà nước minh bạch, chuyển xã hội từ văn minh nông nghiệp tiến tới một xã hội văn minh trí tuệ, hiện đại, nhân bản, lấy kinh tế thị trường làm nền tảng.


II. SÁCH LƯỢC TỔNG QUÁT

1. Chính trị

Xây dựng chế độ dân chủ, bầu cử tự do và công bằng. Xây dựng cơ cấu quốc gia tam quyền phân lập (Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp đều có thẩm quyền độc lập.) Sinh hoạt chính trị lành mạnh. Các đảng chính trị bình đẳng với nhau. Hoạt động của các đảng phái chính trị và nhà nước phải riêng biệt. Bộ máy hành chính quốc gia phải gọn nhẹ để phục vụ nhân dân một cách hữu hiệu.

2. Pháp luật

Hiến pháp phải quy định một thể chế dân chủ cho Việt Nam, xác định các quyền tự do của nhân dân, trong đó nêu rõ các mục tiêu của quốc gia và các biện pháp để đạt được các mục tiêu đó. Thành lập Tòa bảo hiến. Luật pháp rõ ràng, công minh, hũy bỏ quy chế hộ khẩu và các đạo luật lỗi thời hay đi ngược lại luật pháp quốc gia và quốc tế.

3. Quốc phòng và an ninh

Bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia. Các lực lượng vũ trang phải trung thành với Tổ quốc và phục vụ cho nhân dân, không bị chi phối để phục vụ cho một cá nhân hay đảng phái nào. Vấn đề biên giới, biển đông và các hải đảo phải được giải quyết công khai với sự phối hợp của toàn dân. Giảm lực lượng quân đội vũ trang, xây dựng lực lượng chính quy tinh nhuệ trang bị hiện đại, đủ sức  bảo vệ đất nước và góp phần bảo vệ an ninh xã hội. Lực lượng cảnh sát phải có khả năng bảo vệ nhân dân và sự an toàn trong xã hội. Nâng cao tính chuyên nghiệp và mức sống cho lực lượng quân đội, cảnh sát.

4. Ngoại giao

Việt Nam là nước độc lập, sẳn sàng mở rộng quan hệ với các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới trong tinh thần bình đẳng, tôn trọng chủ quyền lẫn nhau. Tích cực tham gia các tổ chức quốc tế trong khu vực và trên thế giới. Mở rộng hợp tác kinh tế, giáo dục, khoa học kỹ thuật…và giao lưu văn hoá với tất cả các nước. Thúc đẩy, góp phần bảo vệ cho hòa bình và tiến bộ của nhân loại.

5. Kinh tế, tài chính và thuế vụ

Thực hiện nền kinh tế thị trường tự do (xóa bỏ kiểu kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.) Đảm bảo quyền tư hữu. Ưu tiên cho doanh nghiệp tư nhân. Hiện đại hóa hạ tầng cơ sở. Chống độc quyền. Nâng đỡ phát triển nông thôn, trợ vốn với lãi suất ưu đãi cho các hộ nông dân, ngư dân, các bà mẹ có gia đình đông con để phát triển sản xuất. Tạo chương trình giúp các gia đình có lợi tức thấp mua nhà trả góp.

Mở rộng hợp tác, đầu tư kinh tế để thu hút nguồn vốn cho nền kinh tế Việt Nam. Tạo chính sách thu hút và sử dụng nhân tài thích đáng để mọi tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước có thể cống hiến tài năng của mình vào sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam hiện đại và phát triển.

Loại bỏ bộ máy quan liêu, chế độ “xin cho”. Đơn giản thủ tục hành chính để thu hút mạnh mẽ mọi nguồn vốn đầu tư trong nước cũng như ngoài nước hầu xây dựng một nền công nghiệp hiện đại, tạo việc làm và thu nhập ổn định.

Công khai ngân sách quốc gia, chi thu minh bạch. Phát triển bền vững thị trường chứng khoán. Khuyến khích thành lập ngân hàng tư nhân.

Chính sách thuế vụ thông thoáng, cập nhật và phù hợp. Miễn giảm tối đa thuế nông nghiệp; tạo ra nhiều ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, cũng như tạo điều kiện phát triển các cơ sở thủ công để nâng cao đời sống cho công nhân, nông dân. Miễn giảm thuế để tạo điều kiện hình thành và phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ hầu giúp người dân tích lũy thu nhập, có tiền đầu tư, mua sắm, thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng, tạo thêm công ăn việc làm.

6. Y tế

Phát triển và nâng cao mạng lưới y tế công cộng tại các vùng nông thôn. Khuyến khích thành lập các cơ sở y tế tư nhân; bệnh viện tư nhân. Đảm bảo mức lương, thu nhập, để nhân viên y tế toàn tâm vào nghề nghiệp cứu người, chăm sóc sức khỏe.

Tạo chính sách bảo hiểm y tế cho toàn dân. Giúp đỡ chữa trị và thuốc men cho người già, người tàn tật, các cựu chiến binh và cựu công nhân viên chức nhà nước, bao gồm cả các cựu chiến binh và công nhân viên của chính quyền miền Nam trước năm 1975.

7. Giáo dục, thể thao

Cải tổ nền giáo dục cho phù hợp với nền văn hóa Việt Nam và sự phát triển của xã hội. Đào tạo đội ngũ giáo sư và giảng viên có trình độ chuyên môn theo tiêu chuẩn quốc tế. Trao quyền tự quản cho các trường đại học. Tăng lương tương xứng cho giáo viênvà các nhân viên trong ngành giáo dục. Xây dựng chương trình giáo dục hiện đại có tính mở. Bỏ các môn học chính trị lỗi thời ra khỏi học đường. Tăng cường trao đổi giáo dục và đào tạo chuyên viên với các nước phát triển. Luật định giáo dục cho trẻ em đến tuổi 15.

Miễn phí cho học sinh các trường công lập đến hết cấp phổ thông. Trợ cấp học bổng cho sinh viên giỏi, hoc sinh nghèo. Tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên vay vốn ưu đãi để học tập, nghiên cứu. Khuyến khích sinh viên tiếp tục học sau đại học. Tạo điều kiện cho các học sinh tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp và sinh viên tốt nghiệp đại học tìm được việc làm, khuyến khích du học.

Phát triển phong trào thể thao rộng rãi trong thanh niên, sinh viên, học sinh để tạo nếp sống khoẻ mạnh trong xã hội và xây dựng các đội tuyển thể thao thành tích cao, đẳng cấp quốc tế.

8. Xã hội

Xây dựng quỹ phúc lợi xã hội. Đảm bảo phúc lợi xã hội, lương hưu của quân đội, công nhân viên nhà nước. Hữu hiệu hóa chương trình xóa đói giảm nghèo.

Chú trọng đến phúc lợi xã hội đối với thương bệnh binh trong chiến tranh, kể cả thương bệnh binh của chính quyền miền Nam trước năm 1975.

Gia đình là nền tảng của xã hội. Xây dựng lại giá trị gia đình, đạo đức xã hội lành mạnh. Tạo môi trường cho mọi người, từ các cụ cao niên đến thanh niên nam nữ và trẻ em phát triển hết tiềm năng để mỗi người có một đời sống trọn vẹn.

Chú trọng phòng, chống tệ nạn xã hội, đặc biệt là: tham nhũng, ma tuý, buôn người và lạm dụng tình dục trẻ em. Giúp các trẻ em và những người tàn tật sống trên hè phố có nơi nương tựa. Đặc biệt giúp đỡ, chữa trị cho các bệnh nhân bị các chứng bệnh như HIV, chất độc da cam …

Đối với người Việt định cư ở nước ngoài, không phân biệt đối xử, ưu đãi đầu tư, tạo điều kiện cho quý vị cao niên về nước an hưởng tuổi già. Giải quyết việc tài sản bị chiếm đoạt trái phép. Trân trọng tài năng các nhà khoa học và doanh nhân để cùng chấn hưng đất nước.

9. Giao thông, xây dựng

Xây dựng cầu đường đạt tiêu chuẩn, đảm bảo an toàn và trật tự giao thông. Xây dựng đường sắt, xa lộ cao tốc Bắc Nam. Phát triển và xây dựng các phi trường, cảng biển. Xây dựng các khu đô thị cao tầng, hiện đại đáp ứng nhu cầu phát triển và nhà ở cho nhân dân.

Thiết lập hệ thống dự báo thời tiết chính xác để báo động kịp thời về các trận bão lụt tránh gây tổn thất nhân mạng và tài sản của quốc dân.

10. Môi trường

Xây dựng môi trường thiên nhiên xanh, sạch, đẹp. Sử dụng các nguồn lực thiên nhiên hợp lý. Bảo vệ rừng không bị đốt phá; sông hồ và biển không bị ô nhiễm. Ngăn chặn tình trạng xây dựng nhà máy, khai thác quặn mỏ gây ô nhiễm môi trường, như trường hợp khai thác quặn bô-xít ở Tây nguyên. Tiêu chuẩn hóa việc xây dựng và hoạt động cho các nhà máy, xưởng sản xuất. Phát triển hệ thống cung cấp nước sạch và xử lí nước thải. Xây dựng các nhà máy xử lí và tái chế phế liệu, rác thải.

11. Lao động

Xóa bỏ chế độ tiền lương giả tạo. Xây dựng hệ thống pháp luật đảm bảo quyền lợi người lao động. Tạo điều kiện ưu đãi để người lao động được nâng cao kiến thức.Tạo chính sách trợ giúp thất nghiệp. Khuyến khích thành lập nghiệp đoàn lao động để  bảo vệ quyền lợi của người lao động.

12. Tôn giáo

Xây dựng hệ thống luật pháp, đảm bảo các giáo hội hoạt động độc lập. Không ai ngoài giáo hội được quyền can thiệp vào nội bộ của các giáo hội. Mỗi người có quyền lựa chọn một tôn giáo, một niềm tin cho mình. Giải quyết tài sản cho các giáo hội bị chiếm dụng trái phép.


III. CHỦ TRƯƠNG:

1. Dân chủ hóa Việt Nam toàn diện và triệt để.

2. Thực hiện chính sách đoàn kết dân tộc, không phân biệt tuổi tác, giới tính, sắc tộc, tôn giáo, đảng phái, chính kiến, trong và ngoài nước.

3. Thực thi các quyền cơ bản của con người theo tiêu chuẩn quốc tế.

4. Hội nhập tích cực vào các sinh hoạt của cộng đồng quốc tế.

5. Đối thoại, hoạt động ôn hòa, sinh hoạt lành mạnh.


IV. NHU CẦU HIỆN NAY:

1. Vận động cho Đảng được tự do hoạt động tại Việt Nam.

2. Cổ vũ dân chủ và thu nhận đảng viên cho Đảng.

3. Liên kết với các đảng phái, đoàn thể, tôn giáo trong và ngoài nước vì mục tiêu dân chủ hóa, hòa bình và phát triển đất nước.

4. Vận động tài chính cho Đảng.

5. Vận động quốc tế để Đảng được ủng hộ rộng rãi.


V. CÔNG TÁC XÃ HỘI:

1. Khảo cứu pháp luật Việt Nam. Giúp người dân khiếu kiện, đòi trả lại mọi quyền lợi chính đáng về ruộng đất, nhà cửa của người dân.

2. Giám sát chống tham nhũng, chống bao che tham nhũng. Cần phối hợp với lực lượng cựu chiến binh và báo chí.

3. Phối hợp với sinh viên và các chuyên gia giúp phát triển Việt Nam.

4. Chống lại sự can thiệp vào nội bộ các giáo hội và cổ vũ cho xã hội dân sự tại Việt Nam.

5. Ủng hộ và bênh vực cho công nhân thành lập nghiệp đoàn độc lập.


Share