Tập san Dân Chủ tháng 06/2011

Ngày 31 tháng 12 năm 2010, Đảng Dân Chủ Việt Nam công bố hai văn bản về các đề xuất cho một Hiến pháp của toàn dân. Văn bản thứ nhất là các phân tích về những thiếu sót của Hiến pháp 1992 và văn bản thứ hai đề xuất các nguyên tắc mà một bản Hiến pháp của toàn dân cần phải có: một cơ chế tam quyền phân lập, sự phân quyền và kiểm soát giữa Trung ương và địa phương, các điều khoản về quyền con người, và một Tòa án Hiến pháp. Phần phụ lục của văn bản thứ hai là bản đề xuất các điều khoản nhân quyền chi tiết, dưới dạng song ngữ Anh-Việt, để làm nền tảng cho các thảo luận và góp ý kiến.

Trong số này, Tập san Dân Chủ tiếp tục gửi đến quý bạn đọc các đề xuất về Ngành Hành pháp, Tòa án, và Cân bằn quyền lực giữa Trung ương và địa phương.

Đảng Dân Chủ Việt Nam mong đón nhận các ý kiến xây dựng về các đề xuất Hiến pháp này, gửi về dangdanchuvietnam@gmail.com. Toàn văn bản được công bố tại www.ddcvn.info.

Lê Hoàng, Trưởng Ban Biên Tập

Tập san Dân Chủ 06/2011

 

 

Share