Thông cáo báo chí số 3

Đảng Dân Chủ Việt Nam
Văn phòng Trung ương

TCBC số 3/PNN/2010


Thông Cáo Báo Chí số 3
V/V Phiên tòa xét xử các đảng viên và cộng sự của Đảng Dân Chủ Việt Nam

Ngày 20 tháng 1 năm 2010, tại Sài Gòn, nhà nước CHXHCN Việt Nam đã bất chấp công lý và công luận xét xử và tuyên án luật sư Lê Công Định 5 năm tù giam, thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung 7 năm, doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức 16 năm, kỹ sư Lê Thăng Long 5 năm. Tất cả đều bị quản chế từ 3 đến 5 năm sau hạn tù về tội “âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân”, theo điều 79 bộ luật hình sự 1999.

Các nhà dân chủ đã bị xét là có tội trên những trang báo của nhà nước Việt Nam trước khi có phiên tòa.

Đây là một vụ án lớn, xét xử nhiều người, mà phiên tòa xét xử chỉ diễn ra có một ngày, trong khi luật sư chưa được biện hộ, các nhà dân chủ không được trình bày hết ý kiến. Hội đồng xét xử đột ngột tuyên án và tuyên bố kết thúc phiên tòa.

Đây là phiên tòa chiếu lệ, xử kín. Nói công khai nhưng chỉ là hình thức, vì gia đình, báo chí và các cơ quan quốc tế không được tham dự trực tiếp trong phòng xử. Việc theo dõi phiên tòa qua màn hình bị làm gián đoạn. Mỗi khi các luật sư hoặc bị cáo muốn trình bày luận cứ phản bác, âm thanh liền bị làm nhiễu hoặc bị cắt.

Trước tình trạng đó, Đảng Dân Chủ Việt Nam khẳng định:

1. Vụ xét xử này đã gây tổn hại lớn cho thanh danh của Việt Nam trên trường quốc tế. Vụ xét xử này đã đi ngược lại với các quy định về quyền tự do ngôn luận và lập hội, các chuẩn mực về một phiên tòa công minh của Tuyên ngôn Quốc Tế Nhân quyền, chứng tỏ nền pháp trị tại Việt Nam chưa được cải tổ và tôn trọng như đã cam kết. Vụ xét xử này cũng sẽ ảnh hưởng xấu đến sự phát triển thương mại, kinh tế và các lãnh vực khác của Việt Nam trong cộng đồng thế giới.

2. Điều 79 Bộ luật Hình sự hiện hành rất mơ hồ và bị áp dụng tùy tiện. Đó là một điều luật vi hiến và không phù hợp với các Công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết. Điều 79 bộ luật hình sư hiển nhiên dùng để kết án những người bất đồng chính kiến ôn hòa, trong khi Nhà nước Việt Nam luôn tuyên bố không ai bị tù vì bất đồng chính kiến và cũng không có tù nhân chính trị tại Việt Nam.

3. Đảng Dân Chủ Việt Nam đã có quá trình lâu dài hoạt động ôn hòa tại Việt Nam. Cố Tổng thư ký Hoàng Minh Chính là cựu viên chức cao cấp trong nhà nước Việt Nam, người tiên phong lãnh đạo Đảng Dân Chủ Việt Nam, đã đặt nền móng cho hoạt động của Đảng với phương châm dân chủ, đoàn kết, phát triển. Nhà nước Việt Nam không nên tiếp tục vừa hô hào dân chủ vừa đàn áp dân chủ.

Do đó, luật sư Lê Công Định, thạc sĩ Nguyễn tiến Trung, doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức, kỹ sư Lê Thăng Long, cũng như cựu trung tá Trần Anh Kim – tất cả đều vô tội và cần phải được trả tự do ngay. Nhục hình, bức cung các nhà dân chủ trong tù trong trường hợp này mới là hành động vi phạm pháp luật.

Ngày 21 tháng 1 năm 2010

Văn Phòng Trung ương Đảng
Nguyễn Hoàng Lan
Phát Ngôn Nhân Đảng Dân Chủ Việt Nam

Xem bằng PDF

Share