Thông cáo báo chí số 4

Đảng Dân Chủ Việt Nam
Văn phòng Trung ương

TCBC số 4/PNN/2010

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
V/V: PHIÊN TÒA PHÚC THẨM XÉT XỬ ĐẢNG VIÊN ĐẢNG DÂN CHỦ VIỆT NAM

Ngày 29 tháng 4 năm 2010, Tòa án tối cao mở phiên xét xử phúc thẩm tại tỉnh Thái Bình đã kết luận y án 5 năm 6 tháng tù giam đối với ông Trần Anh Kim, đảng viên Đảng Dân Chủ Việt Nam. Tiếp tục tinh thần các thông cáo báo chí và đường lối ôn hòa, Đảng Dân Chủ Việt Nam bác bỏ việc giam giữ và phiên xét xử trên. Bởi lẽ:

1. Từ ngày bị giam đến nay, ông Trần Anh Kim không được gặp người thân. Phiên xử phúc thẩm bị giới hạn thông tin một cách có chủ ý: gia đình chỉ nhận được thông báo lịch xét xử trước một ngày, sau ngày xét xử các cơ quan hệ thống chính trị Việt Nam nghỉ 4 ngày liền, lại thêm phiên phúc thẩm diễn ra trong thời gian ngắn; tất cả nhằm tránh sự quan tâm của công luận xã hội.

2. Cam kết của nhà nước Việt Nam trước quốc tế không đối xử phân biệt với chính kiến bất đồng, trong đó không cho rằng việc làm hay hành động này là lật đổ nhà nước. Hiến pháp Việt Nam bảo đảm quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội, và không cấm thành lập đảng chính trị. Luật pháp Việt Nam và các bản án của Tòa án cũng không định nghĩa các khái niệm cơ bản “lật đổ chính quyền nhân dân,” “xâm phạm an ninh quốc gia.” Vậy xét xử và kết luận y án là mơ hồ, không có căn cứ pháp lý chặt chẽ. Việc xét xử như vậy đi ngược lại cam kết của Nhà nước Việt Nam đối với nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền và cải cách tư pháp.

3. Chính kiến bất đồng không phải là một tội mà người bất đồng chính kiến bị áp đặt là phạm nhân – đó là thực trạng vi phạm quyền công dân và quyền con người, xuất phát từ chủ trương cạnh tranh chính trị thiếu lành mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chính vì vậy, phiên xử phúc thẩm không thể có giá trị. Đảng Dân Chủ Việt Nam yêu cầu Nhà nước Việt Nam và Tòa án tối cao phải tôn trọng các quyền cơ bản hiến định, sớm trả tự do cho ông Trần Anh Kim.

Ngày 1 tháng 5 năm 2010

Văn Phòng Trung Ương

Nguyễn Hoàng Lan
Phát Ngôn nhân Đảng Dân Chủ Việt Nam

Share