Thông điệp của Ban Thường vụ Trung ương Đảng Dân chủ Việt Nam

NHÂN KỶ NIỆM 3 NĂM NGÀY PHỤC HOẠT ĐẢNG (1/6/2006 – 1/6/2009)

Kính thưa quý đồng bào,

Từ năm 2006 đến nay, hàng năm Đảng Dân Chủ Việt Nam đều long trọng kỷ niệm ngày phục hoạt Đảng. Ngày 1-6 năm nay các đảng viên Dân Chủ kỷ niệm tròn 3 năm trưởng thành của Đảng trong công cuộc vận động xây dựng một xã hội dân chủ, đoàn kết và thượng tôn luật pháp tại Việt Nam.

Chặng đường 3 năm qua tuy ngắn ngủi nếu xét theo chiều dài lịch sử dân tộc, nhưng Đảng Dân Chủ Việt Nam đã góp phần đáng kể vào tiến trình dân chủ hóa đất nước cùng với đồng bào cả nước.  Có thể nói 3 năm qua chúng ta đã đi một bước dài so với 30 năm sau ngày thống nhất đất nước trên con đường tranh đấu vì công bằng và tiến bộ xã hội.

 Đảng viên Đảng Dân Chủ đã tham gia các hoạt động của công nhân, nông dân và người lao động nghèo khổ đòi hỏi sự tôn trọng quyền lợi và nhân phẩm.  Chúng tôi hiện diện trong giới trí thức và doanh nghiệp, thẳng thắn góp ý các chính sách kinh tế-xã hội của nhà nước.  Chúng tôi ủng hộ các viên chức chính phủ trung thực nói lên ước vọng cải tổ bộ máy nhà nước kém năng lực và tham nhũng hiện tại.  Chúng tôi thao thức cùng toàn dân và toàn quân trước vận mệnh đất nước khi các thế lực ngoại bang âm mưu xâm phạm chủ quyền quốc gia.

Sự ra đi của cố Tổng Thư ký Hoàng Minh Chính đã ảnh hưởng đáng kể đến Đảng Dân Chủ Việt Nam nói riêng và phong trào dân chủ Việt Nam nói chung.  Tuy nhiên Đảng Dân Chủ Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trong thời gian qua có nhiều anh chị em tham gia Đảng thuộc mọi thành phần xã hội, từ giáo chức, sinh viên, công nhân viên nhà nước đến các chiến sĩ trong các lực lượng vũ trang nhân dân.

Trước khi ra đi, cố Tổng Thư ký Hoàng Minh Chính cũng đã chuẩn bị cho các thế hệ nối tiếp và trao lại công việc của Đảng cho Ban Thường vụ Trung ương.  Dù là như vậy nhưng cũng đã có sự phân hóa, bất hòa của một ít người trong hàng ngũ lãnh đạo. Và đương nhiên, Đảng Dân Chủ không chấp nhận bất kỳ đảng viên nào không tuân thủ điều lệ Đảng hay chỉ thị của cố Tổng Thư ký Hoàng Minh Chính.

Vừa qua, theo điều lệ Đảng và chỉ thị của cố Tổng Thư ký Hoàng Minh Chính, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Dân Chủ đã bầu ông Đoàn Phước Việt đảm nhiệm Tổng Thư ký Đảng và nhiều chí hữu vào các chức vụ khác.

Như vậy, cùng với niềm vui kỷ niệm long trọng 3 năm ngày phục hoạt Đảng Dân Chủ Việt Nam năm nay, chúng tôi hân hoan công bố ông Đoàn Phước Việt, sinh năm 1964, một trí thức trẻ, là tân Tổng Thư ký Đảng Dân Chủ Việt Nam, người kế nhiệm chức vụ của cố Tổng Thư ký Hoàng Minh Chính.

Với tổ chức và hoạt động của Đảng Dân Chủ hiện nay, Đảng sẽ phát triển lên một tầm cao mới, vượt qua khỏi giai đoạn khó khăn.  Tân Tổng Thư ký sẽ cùng với Ban Thường vụ Trung ương Đảng tiếp nối con đường mà cả cuộc đời cố Tổng Thư ký Hoàng Minh Chính đã vạch ra, đã phấn đấu nhằm đạt đến mục tiêu dân chủ hóa đất nước Việt Nam.

Nhân lễ kỷ niệm 1-6 năm nay, Ban Thường vụ Trung ương một lần nữa khẳng định mục tiêu của Đảng Dân Chủ là xây dựng một xã hội dân sự và thượng tôn luật pháp tại Việt Nam trên cơ sở đoàn kết dân tộc, nhằm huy động mọi nguồn lực của nhân dân trong và ngoài nước cho sự nghiệp phát triển đất nước và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Trong nhà nước thượng tôn pháp luật, nhà nước không thể xem những khác biệt về chính kiến trong xã hội là thù nghịch hay phạm pháp. Cách tốt nhất để giải quyết những điểm khác biệt là thông qua đối thoại thẳng thắn và tôn trọng lẫn nhau. Trong chiều hướng đó, Đảng Dân Chủ đã sẵn sàng trong việc phối hợp với các chính đảng, đặc biệt với đảng cầm quyền, để cùng nhau tìm ra các giải pháp thích hợp giúp đất nước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế-xã hội từ lâu nay, một cách ôn hòa và trong tình tự dân tộc.

Với chủ trương dân chủ, đoàn kết và phát triển, Đảng Dân Chủ mong muốn toàn thể đồng bào hợp sức cùng chính quyền giải quyết những khó khăn và bất đồng một cách hòa bình, trên tinh thần xây dựng và tuân thủ pháp luật.  Có như vậy đất nước ta mới có thể mau chóng khai thông những bế tắc hiện nay và tận dụng mọi cơ hội để phát triển.

Kính chúc quý đồng bào hạnh phúc và niềm tin.

BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG
ĐẢNG DÂN CHỦ VIỆT NAM

Share