Đảng Dân Chủ Việt Nam chúc mừng Quốc hội Việt Nam thông qua Bộ Luật Lao động sửa đổi

Thông cáo:
Đảng Dân Chủ Việt Nam chúc mừng Quốc hội Việt Nam thông qua Bộ Luật Lao động sửa đổi

Ottawa, ngày 25 tháng 11 năm 2019

Đồng kính gửi:

Bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các Đại biểu Quốc hội 

Đảng Dân Chủ Việt Nam hoan nghênh Quốc hội Việt Nam vừa thông qua Bộ Luật Lao động sửa đổi, dù chậm hơn một thập niên kể từ khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Quốc tế (WTO) năm 2007, với những cam kết cải cách hệ thống pháp luật để phù hợp với các công ước quốc tế.

Bộ Luật Lao động sửa đổi thể hiện bước tiến bộ trong tiến trình lập pháp, hoàn thiện hóa khung pháp luật Việt Nam, tiến sát gần với các chuẩn mực lao động quốc tế, góp phần vào công cuộc hội nhập toàn cầu của nước ta.

Song song với những tiến bộ về quyền lợi của người lao động, điển hình như quyền thương lượng tập thể của người lao động, tăng cường bảo vệ người lao động chống phân biệt đối xử trong công việc và bảo vệ người lao động vị thành niên, v.v., Quốc hội Việt Nam lần này còn ban hành đạo luật mang tính thời đại và lịch sử, cho phép thành lập các “tổ chức công đoàn độc lập” tại cấp cơ sở, một chuẩn mực nhân quyền về quyền tự do hiệp hội theo Bộ Luật Nhân quyền Quốc tế.

Việc Quốc hội Việt Nam đã thông qua những cải cách pháp lý đáng khích lệ này là đáp ứng nhu cầu xã hội – chính là nguyện vọng của nhân dân lao động – tất cả đều là lợi ích quốc gia.

Là đối tác lịch sử của đảng cầm quyền, Đảng Dân Chủ Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai thực thi, giám sát và kiện toàn những cải cách trong Bộ Luật Lao động sửa đổi lần này để luật thực sự đi vào cuộc sống của người dân.

Chúng tôi tin tưởng tiếp tục hợp tác cùng Chính phủ và Quốc hội Việt Nam trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.

Trân trọng cảm ơn Bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các Đại biểu Quốc hội.

T/M Ban Thường vụ Trung ương
Đảng Dân Chủ Việt Nam

(đã ký)

Luật sư Vũ Đức Khanh

Vietnam Labor Law Amended

Share