Việt Nam đoàn kết vượt qua đại dịch

 Việt Nam đoàn kết vượt qua đại dịch

Ngày 14 tháng 04 năm 2020

Nghị quyết Chính phủ Việt Nam vừa ban hành hỗ trợ trực tiếp người dân khó khăn do dịch Covid-19 là đúng đắn. Theo dữ liệu tổng hợp cho thấy hiện có hàng triệu người nhiễm trên toàn cầu và cả trăm nghìn ca tử vong, riêng Việt Nam may mắn chỉ có hơn 265 ca nhiễm bệnh.

Chính phủ Việt Nam đã có những nỗ lực tích cực và nghiêm túc trong việc phòng chống dịch bệnh trong thời gian qua và được thế giới chú ý. Nghị quyết của Chính phủ nhìn nhận rằng không chỉ có Nhà nước, mà doanh nghiệp và cộng đồng xã hội cùng chia sẻ trách nhiệm trong việc bảo đảm cuộc sống cho người lao động.

Chính phủ đã nhìn nhận rằng đây là trách nhiệm của toàn xã hội và không chỉ thuộc riêng một thành phần nào. Tuy nhiên, việc hỗ trợ cho 20 triệu dân vẫn còn chưa đạt nhu cầu tối thiểu của xã hội trong một đất nước gần 100 triệu dân. Số liệu này cần xem xét lại vì một số lớn thành phần khác bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh cũng cần được nhà nước mở rộng hỗ trợ. Ngoài ra, các doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ, như giới tiểu thương, những người lao động tự do, v.v… bất kể thành phần xã hội cũng cần cấp bách được Chính phủ hỗ trợ để vượt qua đại dịch.

Đối với người Việt Nam, nhu yếu phẩm là gạo và nước mắm. Việt Nam là một trong những quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu, do đó Chính phủ Việt Nam nên có chương trình cấp phát những nhu yếu phẩm cho toàn dân trong giai đoạn khó khăn này.

Chính vì con người là tài sản quý giá nhất của đất nước cho nên việc đảm bảo sức khoẻ cho toàn dân là cần thiết.

T/M Ban Thường vụ Trung ương
Đảng Dân Chủ Việt Nam

(đã ký)

Võ Tấn Huân
Trưởng Ban Thường vụ Trung ương

***

Việt Nam đoàn kết vượt qua đại dịch

Share