Thành kính phân ưu cùng gia đình Giáo sư Trần Khuê

Ngày 27 tháng 06 năm 2020

Được tin Giáo sư Trần Khuê, nguyên Phó Tổng Thư ký Đảng Dân Chủ Việt Nam, qua đời ngày 26 tháng 06 năm 2020, Đảng Dân Chủ Việt Nam bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với ông và gia đình.

Ông đã sát cánh tích cực cùng cố Tổng Thư ký Hoàng Minh Chính trong việc phục hoạt Đảng Dân Chủ Việt Nam năm 2006 và đã cống hiến không ngừng nghỉ cho sự nghiệp dân chủ hóa đất nước. Sự ra đi của ông là một mất mát lớn đối với phong trào dân chủ Việt Nam.

Đảng Dân Chủ Việt Nam tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của ông và thành kính phân ưu cùng gia đình ông. Cầu mong hương linh ông được bình yên ở cõi vĩnh hằng.

Đảng Dân chủ Việt Nam

Võ Tấn Huân

Share