Văn bản góp ý gửi Ngài Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng v/v: Đoàn kết quốc gia với nhà nước pháp quyền nhân dân làm chủ và pháp luật chuẩn mực

Thong Qua Hien Phap-nd

Văn bản góp ý gửi Ngài Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng v/v: Đoàn kết quốc gia với nhà nước pháp quyền nhân dân làm chủ và pháp luật chuẩn mực Ottawa, ngày 1 tháng 10 năm 2018 Kính thưa Ngài Tổng Bí thư, Bài diễn văn của Thủ tướng Nguyễn […] Read more »

Quyền im lặng: Từ nhân quyền tới dân quyền

Quoc hoi

Hiện nay, trên diễn đàn Quốc hội và trên các trang mạng xã hội đang tranh luận sôi nổi về quyền im lặng. Các đại biểu quốc hội (ĐBQH) là tướng tá công an đã kịch liệt phản đối quyền này và viện dẫn ra trình độ dân trí Việt Nam thấp. Read more »

Nền tảng của trưng cầu dân ý

Rule of law

Ủy ban thường vụ Quốc hội đang lấy ý kiến về luật trưng cầu ý dân. Qua quá trình tranh luận, ta có thể nhận ra nhiều điều về một nhà nước tự xưng là “của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”. Read more »

“Độc quyền nhà nước, độc quyền lãnh đạo quân đội là hành động bất công, trái pháp lý lẫn đạo lý”

Vietnam street

ĐDCVN – Vào ngày 19/12/2014, nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (QĐNDVN), Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam đương nhiên có quyền lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, và toàn diện đối với […] Read more »

‘VN sẽ sửa luật hình sự vì nhân quyền?’

Phiên tòa ngày 24 tháng 9 2012

Đảng Dân chủ Việt Nam: Ba điểm cơ bản quan trọng nhất của một bản hiến pháp dân chủ: 1) nhân dân chính là chủ thể tối cao của quyền lực nhà nước, 2) quyền lực nhà nước phải có giới hạn và 3) quyền tài phán hiến pháp phải được độc lập. Cho dù […] Read more »