Tập san Dân Chủ 03/2012

TSDC

Thuật ngữ dân chủ có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp, “demos” có nghĩa là nhân dân. Ở các nền dân chủ, nhân dân là người có quyền tối cao đối với các nhà lập pháp và chính phủ. Mặc dù các nền dân chủ trên thế giới mang sắc thái khác nhau nhưng vẫn […] Read more »

Tập san Dân Chủ tháng 11/2011

TSDC

ĐDCVN: Hiến pháp là đạo luật cơ bản và tối cao của đất nước, và là khế ước của xã hội giữa nhân dân trao quyền cho nhà nước, cho nên, các chức năng cơ bản của hiến pháp cần phải định nghĩa rõ ràng và minh bạch. Các quyền của người dân phải được […] Read more »

Tập san Dân Chủ tháng 06/2011

TSDC

Ngày 31 tháng 12 năm 2010, Đảng Dân Chủ Việt Nam công bố hai văn bản về các đề xuất cho một Hiến pháp của toàn dân. Văn bản thứ nhất là các phân tích về những thiếu sót của Hiến pháp 1992 và văn bản thứ hai đề xuất các nguyên tắc mà một […] Read more »

Tập san Dân Chủ tháng 05/2011

TSDC

Được thành lập vào tháng 6 năm 1944, Đảng Dân Chủ Việt Nam đã trải qua những chặng đường tham chính trong lịch sử, cùng với các chính đảng ở Việt Nam trong mục tiêu bảo vệ và phát triển đất nước. Qua nhiều biến cố lịch sử, Đảng Dân Chủ đã trở lại hoạt […] Read more »