Đảng Dân Chủ Việt Nam: Thông Điệp 2020

Đảng Dân Chủ Việt Nam: Thông Điệp 2020

Bước sang một thập niên mới năm 2020, hoạt động cho Việt Nam hướng đến đoàn kết quốc gia là hướng chung thiết thực của toàn xã hội.

Việt Nam đã dành lại độc lập 75 năm trước và thống nhất hai miền đất nước gần 45 năm qua nhưng lòng người vẫn chưa hàn gắn. Mục tiêu chính trị của đảng cầm quyền vẫn chưa hẳn là phục vụ toàn dân. Nguyện vọng của nhân dân và nguyên tắc đoàn kết quốc gia vẫn chưa được lãnh đạo đảng cầm quyền đáp ứng.

Năm 2020 cũng là năm Việt Nam đảm nhận trọng trách quốc tế trong vai trò Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liệp Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Trong bối cảnh đó, lãnh đạo Việt Nam cần chứng tỏ về uy tín và niềm tin đối với cộng đồng thế giới một cách cụ thể hơn nữa.

Bên cạnh đó, năm 2020 đánh dấu 25 năm mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Từ đối thủ trên chiến trường đến đối tác toàn diện, Việt Nam đã mở rộng mối quan hệ trong nhiều lĩnh vực quan trọng với nước cựu thù. Trong khi đó, một bộ phận lãnh đạo trong đảng cầm quyền vẫn áp đặt quan điểm thù địch giữa người Việt chúng ta. Đảng Dân Chủ Việt Nam không tin giữa người Việt có sự thù địch. Do vấn đề không nhận ra người Việt là đồng bào cho nên khó chấp nhận thực tế công dân là tài sản quý giá của quốc gia.

Năm 2020 cũng là năm với nhiều thách thức về an ninh và chủ quyền ở Biển Đông. Việt Nam cần các đối tác, đồng minh có cùng lợi ích quốc gia lâu dài và dựa vào quyền tự do hàng hải, hàng không theo luật pháp quốc tế để chủ động đảm bảo chủ quyền, duy trì một Biển Đông an toàn và hòa bình cho khu vực ASEAN và cả thế giới.

Để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả, điều quốc gia cần là hệ thống pháp luật chuẩn mực và đó là trách nhiệm của lãnh đạo. Việt Nam cần sớm tách biệt ảnh hưởng của đảng chính trị khỏi các lĩnh vực kinh tế, y tế, giáo dục để xã hội phát triển công bằng và hiệu quả. Đảng Dân Chủ Việt Nam sẽ hợp tác thực hiện những hứa hẹn mà các lãnh đạo đảng cầm quyền đề ra nhưng cho đến nay vẫn chưa hiện thực.

TM. Ban Thường vụ Trung ương
Đảng Dân Chủ Việt Nam

(đã ký)

Võ Tấn Huân
Trưởng Ban Thường vụ Trung ương

***

DPV Thong Diep 2020

Share