Đảng Dân Chủ Việt Nam hoan nghênh Việt Nam phản đối Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc

Đảng Dân Chủ Việt Nam hoan nghênh
Việt Nam phản đối Trung Quốc tại
Liên Hợp Quốc

Ngày 10 tháng 04 năm 2020

Đảng Dân Chủ Việt Nam hoan nghênh phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc gửi Công hàm số 22/HC-2020 bác bỏ các yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông. Lập trường thẳng thắn của Việt Nam là đúng đắn và cần thiết.

Ngoài những chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý của Việt Nam, Công hàm trên cũng khẳng định lại tầm quan trọng của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982; và chúng tôi ủng hộ Việt Nam tiếp tục gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc lên án những hành động gây bất ổn, đe dọa đến an toàn ngư dân và an ninh khu vực của Trung Quốc ở Biển Đông.

Những nỗ lực giải quyết tranh chấp tại Biển Đông thông qua nền tảng pháp quyền, các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế là cần thiết. Tuy nhiên, chính phủ Việt Nam cần sớm tiến hành đưa vụ kiện Trung Quốc ra Tòa án Công lý Quốc tế của Liên Hợp Quốc về việc xâm chiếm và xây dựng trái phép ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như các vụ tàu hải cảnh Trung Quốc đe dọa, tấn công ngư dân Việt Nam trong khu vực biển thuộc chủ quyền Việt Nam bất chấp Luật Biển và luật pháp quốc tế.

Ngoài ra, trong vai trò Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong năm 2020, Việt Nam nên tận dụng cơ hội và đặt vấn đề này ra trước các diễn đàn quốc tế nhằm tiếp tục khẳng định chủ quyền quốc gia cũng như phản đối các nước có yêu sách ở Biển Đông vượt quá những giới hạn được quy định tại Công ước về Luật Biển 1982.

Những bước tiến thiết thực này sẽ giúp Việt Nam minh bạch hoá vấn đề.

T/M TM. Ban Thường vụ Trung ương
Đảng Dân Chủ Việt Nam

(đã ký)

Võ Tấn Huân
Trưởng Ban Thường vụ Trung ương

Share