Đơn khiếu nại về việc vi phạm quyền tự do về nước của Công dân

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên Bang Nga

Tên tôi là Phạm văn Điệp , Công dân Việt Nam  sinh ngày 12.6.1968

Nơi sinh: Quảng Tiến , Sầm Sơn , tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam

Địa chỉ tạm thời: LB Nga, Petrozavodsk, phố Drevlanka  22/1-84

 Ngày 23 tháng 4 năm 2013 tôi có di chuyến bay từ Liên bang Nga về Việt Nam và đến sân bay Nội Bài Hà Nội lúc 8 giờ 20 ngày 24 tháng 4 năm 2013. Tại nơi kiểm tra Hộ chiếu, cán bộ Kiểm tra đã không làm thủ tục nhập cảnh cho tôi  mà  dẫn tôi sang chỗ khác ngồi chờ. Đến gần 9 giờ 30. đại diện Công an xuất nhập cảnh Sân bay Nội Bài đến yêu cầu tôi phải quay lại máy bay để trở về  Moscow. Tôi đòi họ cho biết  cơ sở để họ  buộc tôi quay trở sang Moscow . Họ  đưa cho tôi 1  Bản xử lý vi phạm hành chính tự họ soạn ra, trong đó có ghi rằng: Họ dùng điều 8 Pháp lệnh về cư trú, đi lại và xuất nhập cảnh của người nước ngoài  để xử lý như vậy với tôi. Tôi không đồng ý vì tôi cho rằng Bản xử lý đó không hợp lệ đối với tôi vì tôi không phải là người nước ngoài , mà tôi là Công dân Việt Nam . Chính trong Bản xử lý cũng ghi Phạm văn Điệp là Công dân Việt Nam. Sau đó Đại diện Công an xuất nhập cảnh Sân bay Nội Bài giằng lấy Bản xử lý vi phạm hành chính, xé nó trước mặt tôi và giục cảnh sát cơ động lôi tôi về phía đi ra máy bay và  sau đó bẻ tay, cưỡng chế tôi, đẩy tôi vào tận bên trong máy bay để máy bay cất cánh về Moscow.   Tôi cho rằng họ không có cơ sở pháp lý  gì trục xuất công dân Việt Nam sang nước khác là Liên Bang Nga. Họ đã vi phạm quyền trở về nước Việt Nam của tôi. Công an xuất nhập cảnh Sân bay Nội Bài nói với tôi rằng : Muốn khiếu nại thì sang Nga và gửi đơn cho Đại sứ quán Việt Nam.

–       Căn cứ vào Công ước Quốc tế về quyền chính trị và dân sự 1966 điều 12:

  4) Không ai bị tước đoạt một cách tuỳ tiện quyền được trở về nước mình. 

–       Căn cứ vào Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền 1948  Điều 13:

1)     Ai cũng có  quyền hồi hương.

Tôi cho rằng phía Công an Xuất nhập cảnh Bộ Công an   Việt Nam đã vi phạm quyền trở về nước của tôi và phải chịu bồi thường cho tôi những khoản sau:

1.    Gía trị vé máy bay Moscow-Hanoi-Moscow cho mục đích chuyến đi về VN cho công việc của mình  là 23923 rup.

2.    Gía trị vé xe Petrozavosk-Moscow-Ptrozavodsk là 3600 rúp

3.    Gía trị Metro-express là 640 rúp

4.    Thiệt hại tinh thần không dự được lễ phong Tiên Chỉ ( là sắc phong cho người cao tuổi nhất trong làng) cho bố tôi được tổ chức ngày 28 tháng 4 năm 2013 với giá trị  tùy theo nhìn nhận của cơ quan xem xét .

5.    Thiệt hại về tình thần khi không được dự các buổi giao lưu với các Công dân tự do về các chủ đề góp ý xây dựng Hiến pháp Việt Nam được tổ chức  từ 05.05.2013 tại các thành phố ở Việt Nam với giá trị tùy theo nhìn nhận của cơ quan xem xét

 Vậy tôi viết đơn này kính mong Đại sứ quán xem xét và giải quyết phục hồi quyền lợi hợp pháp cho  tôi.

Người viết đơn

Công dân Việt Nam Phạm văn Điệp

E-mail: vietnamdoanket@gmail.com

Tel: +79114039999

 

 

 

***

Kính gửi Tổng Thống Liên Bang Nga Vladimir Putin và nhân dân Nga

Уважаемый господин Президент РФ В.В.Путин, уважаемые россияне!

Меня зовут Фам Ван Диеп. Я являюсь гражданином Вьетнама и проживаю на территории РФ уже больше 20-ти лет. В апреле этого года я покидаю Россию, чтобы вернуться во Вьетнам, и у меня есть пару слов к Президенту РФ и россиянам.

Я очень люблю Россию и уважаю российский народ за доброту. Я всегда желал, чтобы Россия была могущественной, а русский народ жил свободно и счастливо. Проживаясь в России, я чувствовал себя в безопасности и всегда был свободным человеком. Я многому научился и извлек для себя один урок: свобода, безопасность для всех существуют в стране, где есть демократический правовой строй и доброта людей.

У нас во Вьетнаме есть доброта людей, однако демократического правового государства нет. Это беспокоит таких людей, как я; и мы стараемся изо всех сил создать систему демократического правового государства, но многие были арестованы, подвержены гонению, погибли.

Было б грустно мне, если бы была ситуация, заставившая меня навсегда покинуть Россию и моих русских друзей. Однако я – гражданин Вьетнама, у меня есть Отечество, и я не могу жить вечно в России, а мне нужно исполнить свой долг по созданию демократического правового государства для нашего народа, как делает русский народ для своего Отечества и по сей день.

Нынешняя Конституция Вьетнама является сводом законов, дополняющий Устав и Указы Коммунистической партии. Вьетнамцы находятся в классовой борьбе для создания социалистического государства, когда оно было отвергнуто русскими уже давно. Если Конституция страны зависит от Устава и Указов Коммунистической партии, то в этой стране не может быть демократическим правовым государством народа и для народа; и где нет свободы и безопасности, а также где люди могут пострадать при выражении своего мнения.

Я хочу, чтобы Вьетнам стал демократическим правовым государством, имеющим как можно больше общих мнений, целей для совместного сотрудничества с народами демократических стран. Но те, кто действуют для достижения цели или выражают о необходимости создания демократического правового государства, сильно рискуют и вынуждены держать язык за зубами, когда их мучают со стороны руководителей Вьетнамской Коммунистической партии.

Я знаю, что Вьетнам считает или будет считать РФ важным партнером в стратегическом сотрудничестве, и возможно даже США, чтобы создать новую силу для сдерживания возможных угроз, нестабильностей, причиненные другими странами. Я хочу, чтобы Россия сыграл свою важную роль в мире. Моя жена и трое детей являются гражданами РФ по решению Президента РФ, у меня есть много возможностей вернуться обратно в Россию, чтобы выразить благодарность моим близким людям и русским друзьям; однако в случае, если я не смогу вернуться в Россию и вынужден молчать навсегда, я надеюсь, что эти строки являются выражением моих чувств. Это является моей благодарностью Президенту РФ и русским народам, даже если у меня не будет возможности вернуться в Россию.

Искренне желаю Президенту РФ и россиянам крепкого здоровья и счастья.

От: Фам Ван Диеп, гражданин Вьетнама, Президент русско-вьетнамского общества дружбы в Петрозаводске.

г. Петрозаводске, ул. Древлянка, д.22, кор. 1, кв. 84

vietnamdoanket@gmail.com

 

Bản tiếng Việt

Kính gửi Tổng Thống Liên Bang Nga Vladimir Putin và nhân dân Nga

Tên tôi là Phạm văn Điệp, là công dân Việt Nam đã sinh sống ở Nga trên 20 năm. Trong tháng Tư này, tôi phải xa nước Nga để về Việt Nam, tôi có đôi điều muốn giãi bày với Tổng Thống và nhân dân Nga. Tôi rất yêu quý đất nước Nga tươi đẹp, trọng mến người Nga nhân hậu. Tôi luôn mong muốn cho nước Nga hùng mạnh, nhân dân Nga tự do và hạnh phúc. Lâu nay, tôi ở Nga và được học hỏi, được bảo vệ của nhân dân Nga, tôi luôn được tự do, bình an vô sự. Tôi đúc rút ra bài học kinh nghiệm: tự do, bình an vô sự cho mọi người chỉ khi nào ở đó có một Nhà nước pháp quyền và sự nhân ái của mọi người dân. Ở Việt Nam, sự nhân ái chúng tôi cũng có, nhưng Nhà nước pháp quyền thì chưa có. Điều này làm cho những người như tôi luôn trăn trở, cố gắng góp sức để thiết lập Nhà nước pháp quyền và nhiều người đã bị tù đày, hy sinh và trù dập. Thật là buồn khi nghĩ đến một lý do nào đó làm cho tôi phải vĩnh viễn từ biệt nước Nga và những người bạn Nga của tôi. Nhưng tôi là công dân Việt Nam, tôi có Tổ Quốc, tôi không thể ở mãi bên Nga mà tôi còn phải thực hiện nghĩa vụ xây dựng đất nước của nhân dân chúng tôi như những người Nga vẫn làm với Tổ Quốc Nga của mình. Hiến Pháp đang hiện hữu ở Việt Nam là văn bản pháp lý hỗ trợ cho Điều lệ và Nghị quyết của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Nhân dân Việt Nam đang chìm trong tư tưởng đấu tranh giai cấp, xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã Hội chủ nghĩa do Đảng Cộng Sản Việt Nam lãnh đạo, trong khi Nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ Nghĩa tai hại này đã bị nhân dân Nga loại bỏ từ lâu. Một đất nước mà Hiến Pháp phải điều chỉnh theo Điều lệ Đảng, Nghị quyết Đảng thì không thể có Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân và ở đó không thể có tự do và bình an vô sự, ở đó mọi người có thể bi hai vì bày tỏ quan điểm này.

Tôi muốn Việt Nam chúng tôi có Nhà nước pháp quyền để nhân dân Việt Nam có nhiều điểm chung, mục tiêu dễ đồng hành với nhân dân các nước tự do, dân chủ. Nhưng người nào hành động để đạt được ước mơ, hoặc bày tỏ, chia sẻ và phân tích về việc cần phải cùng nhau xây dựng Nhà nước pháp quyền ở đất nước chúng tôi là việc hoàn toàn nguy hiểm và có thể người đó sẽ phải im lặng vĩnh viễn khi bị trù dập của lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Tôi biết Việt Nam đang và sẽ luôn xem trọng quan hệ chiến lược với Nga, có thể cả với Hoa Kỳ để tạo một cán cân mới kiềm chế những khả năng đe dọa, bất ổn của thế giới do các nước khác tạo ra. Tôi rất mong nước Nga thể hiện vai trò quan trọng của mình. Vợ tôi và 3 con của tôi được Tổng Thống ký quyết định làm công dân Nga để họ có các nghĩa vụ và quyền lợi bình đẳng như người Nga, tôi có nhiều cơ hội để tôi lại đến với nước Nga để bày tỏ ân nghĩa, ân tình với người thân và bè bạn Nga, nhưng trong trường hợp dự phòng đặc biệt khi tôi có im lặng vĩnh viễn thì tôi cũng hy vọng những dòng này là sự diễn đạt thành ý của tôi còn lưu lại với mọi người. Đó là sự cảm ơn suốt đời chân thành của tôi với Tổng Thống và nhân dân Nga cho dù tôi không còn cơ hội quay trở lại Nga nữa.

Trân trọng kính chúc Tổng Thống và nhân dân Nga dồi dào sức khỏe, hạnh phúc.

Người viết thư

Phạm văn Điệp

Công dân Việt Nam, chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nga ở Karelia, Liên Bang Nga

Petrozavodsk, Drevlanka d. 22/1 kv 84

vietnamdoanket@gmail.com

 

Share