Thành kính phân ưu cùng gia đình cố Tổng Thư ký Hoàng Minh Chính

Đảng Dân chủ Việt Namdangky125
Văn phòng Trung ương
www.ddcvn.info

Ngày 18 tháng 10 năm 2018

Được tin phu nhân cố Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Việt Nam, bà Lê Hồng Ngọc, vừa từ trần ngày 16 tháng 10 năm 2018 tại Hà Nội, Đảng Dân chủ Việt Nam bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của bà.

Bà là một người nặng tình với đất nước, luôn ủng hộ và sát cánh cùng cố Tổng Thư ký Hoàng Minh Chính cho tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Đảng Dân chủ Việt Nam thành kính phân ưu cùng gia đình cố Tổng Thư ký Hoàng Minh Chính. Cầu mong hương linh bà được bình yên ở cõi vĩnh hằng.

T/M Đảng Dân chủ Việt Nam

Võ Tấn Huân
Trưởng Ban Thường vụ Trung ương

Share