Thông cáo của Đảng Dân chủ Việt Nam về “Quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam–Hoa Kỳ”

Đảng Dân chủ Việt Namdangky125
Văn phòng Trung ương
www.ddcvn.info
Ngày 31 tháng 07 năm 2013


Thông cáo của Đảng Dân chủ Việt Nam về
“Quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam–Hoa Kỳ”

Ngày 25 tháng 7 năm 2013, Việt Nam và Hoa Kỳ đã ra Tuyên bố chung tại Washington D.C., thủ đô Hoa Kỳ. Đảng Dân chủ Việt Nam hoan nghênh Hà Nội và Washington nâng tầm quan hệ thành Đối tác Toàn diện, tạo cơ hội để hai nước hợp tác sâu rộng trong nhiều lĩnh vực trong tương lai.

Đảng Dân chủ Việt Nam đồng thuận những điểm nêu ra trong bản Tuyên bố chung về các vấn đề Biển Đông, an ninh khu vực, kinh tế và thương mại, giáo dục, khoa học, môi trường và y tế.

Đảng Dân chủ Việt Nam mong rằng Việt Nam sẽ sớm được gia nhập Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương (TPP) và tin rằng Việt Nam cũng sẽ phê chuẩn Công ước Liên Hiệp Quốc về chống Tra tấn (UN Convention against Torture) vào cuối năm nay. Việt Nam đã phê chuẩn Công ước Liên Hiệp Quốc về phòng chống Tham nhũng (UNCAC) năm 2009 nhưng đến nay tệ nạn tham nhũng tại Việt Nam vẫn lan tràn và nhà nước cũng chưa đáp ứng các đòi hỏi cơ bản của công ước đó.

Đảng Dân chủ Việt Nam nhận thấy phía Việt Nam cùng cam kết tôn trọng Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế trong bản Tuyên bố chung là đáng khích lệ. Việt Nam là thành viên của Liên Hiệp Quốc từ năm 1977 và phê chuẩn Công ước Liên Hiệp Quốc về Các quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR) năm 1982, nhưng đến nay vẫn là quốc gia độc đảng. Đối chiếu với các công ước quốc tế về phương diện chính trị thì thực tế tại Việt Nam đến nay vẫn còn nhiều tù nhân chính trị đang bị giam cầm trái phép, trong đó có các đảng viên Đảng Dân chủ Việt Nam như Nguyễn Tiến Trung, Trần Anh Kim, Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), Phùng Lâm và nhiều người khác. Đây là vấn đề yếu kém và thiếu lương tri của các lãnh đạo Việt Nam.

Nếu Việt Nam thực sự tôn trọng cam kết của mình trong bản Tuyên bố chung, đặc biệt đối với Hiến chương Liên Hiệp Quốc, cũng có nghĩa sẽ không còn tù chính trị tại Việt Nam, và các quyền cơ bản cũng sẽ được tôn trọng như quyền tự do báo chí, quyền lập hội, quyền thay đổi chính phủ của người dân.

Đảng Dân chủ Việt Nam nhận thấy việc hai nước khuyến khích các cuộc đối thoại và trao đổi giữa các đảng chính trị của hai nước cũng là cơ hội tốt cho Việt Nam học hỏi thực thi dân chủ, xây dựng nhà nước pháp quyền, tạo lập xã hội công bằng qua xóa bỏ bất công độc quyền, và chấp nhận các đảng chính trị của người Việt Nam.

Cho nên, cam kết tôn trọng Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế trong Tuyên bố chung đó cũng chính là nhắc nhở chính quyền cộng sản Việt Nam tôn trọng nhân quyền và thực thi dân chủ.

Việc cam kết tôn trọng Hiến chương Liên Hiệp Quốc có thể không quan trọng đối với các lãnh đạo cộng sản nhưng rất quan trọng đối với người dân Việt Nam và uy tín lãnh đạo quốc gia.

Đảng Dân chủ Việt Nam luôn mong muốn Việt Nam là một quốc gia dân chủ, một đồng minh thân cận của Hoa Kỳ ở châu Á và là một đối tác tin cậy của các đồng minh trong khu vực. Và hy vọng quan hệ đối tác toàn diện với Hoa Kỳ lần này từng bước sẽ giúp Việt Nam đạt tới các mong muốn đó.

TM. Ban Thường vụ Trung ương
Đảng Dân chủ Việt Nam

Võ Tấn Huân
Trưởng Ban Thường vụ Trung ương Lâm thời

————

Statement from the Democratic Party of Vietnam on the
“United States–Vietnam Comprehensive Partnership”

On July 25, 2013, following the meeting between Vietnamese President Truong Tan Sang and United States President Barack Obama at the White House in Washington, DC, the two heads of state issued a Joint Statement announcing the formation of a “U.S.–Vietnam Comprehensive Partnership.” The Democratic Party of Vietnam welcomes the improved relations between Hanoi and Washington, and  that through this partnership, future opportunities will arise for both countries to cooperate extensively in various fields.

The Democratic Party of Vietnam agrees in principle with the statements that expressed in the Joint Statement on the issues of regional security, the South China Sea, economy and trade, education, science, environment and health.

The Democratic Party of Vietnam hopes that Vietnam will soon join the Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement (TPP), and will also ratify the United Nations Convention against Torture later this year. Although Vietnam ratified the UN Convention against Corruption (UNCAC) in 2009, corruption remains rampant; and, as a result, Vietnam continues to fail to satisfy the basic requirements of UNCAC.

The Democratic Party of Vietnam is encouraged by Vietnam’s commitment to and respect for the Charter of the United Nations and the international law in its Joint Statement. However, although Vietnam joined the United Nations in 1977 and ratified the UN International Covenant on Civil and Political Rights in 1982, it remains a one-party state. Moreover, despite Vietnam’s supposed commitment to the UN Charter, the Universal Declaration of Human Rights, and international law, violations against the Vietnamese people’s fundamental rights still persist. The Vietnamese government continues to detain political dissidents including the DPV’s members Nguyen Tien Trung, Tran Anh Kim, Nguyen Van Hai (alias Dieu Cay), Phung Lam and many others. This demonstrates the lack of political will and good conscience from the part of Vietnam’s communist leaders on human rights issues.

If Vietnam intends to respect their commitments in the Joint Statement, in addition to their commitments to the UN Charter, the Vietnamese government must no longer detain political dissidents and release those jailed dissidents, respect fundamental rights such as the rights to freedom of the press and to freedom of association, and allow the people to peacefully change their government through free and fair elections.

The Democratic Party of Vietnam encourages dialogue and exchanges between the United States and Vietnam; and hopes that this partnership will provide an opportunity for Vietnam to implement democratic reforms, strengthen the rule of law, assist Vietnamese society through the elimination of unfair monopolies, and foster a genuine multi-party political system.

The respect for the UN Charter may not be important for Vietnam’s Communist leadership, but it is extremely essential for the Vietnamese people and a must for any national leader.

The Democratic Party of Vietnam has always aspired Vietnam to become a democratic country, a close ally of the United States, and a trusted partner in Asia. We hope that the United States–Vietnam Comprehensive Partnership will bring Vietnam one step closer to achieving this objective.

Huan T. Vo
Interim-Chairman
Office of the Standing Central Committee

Share