Thông cáo của Đảng Dân chủ Việt Nam về “Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam–Hoa Kỳ”

Đảng Dân chủ Việt Namdangky125
Văn phòng Trung ương
www.ddcvn.info
Ngày 07 tháng 07 năm 2015


Thông cáo của Đảng Dân chủ Việt Nam về
“Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam–Hoa Kỳ”

Đảng Dân chủ Việt Nam hoan nghênh Việt Nam và Hoa Kỳ ra Tuyên bố Tầm nhìn chung ngày 07 tháng 07 năm 2015. Đây là cơ hội để hai nước tăng cường hợp tác sâu rộng trong nhiều lĩnh vực liên quan đến khu vực và quốc tế.

Đảng Dân chủ Việt Nam đồng thuận những điểm nêu ra trong bản Tuyên bố Tầm nhìn chung về kinh tế, thương mại, đầu tư cũng như tăng cường hợp tác về khoa học và công nghệ, giáo dục, y tế, môi trường, và thực thi pháp luật chuẩn mực giữa hai nước. Ngoài ra, việc phối hợp chặt chẽ nhằm tăng cường và giữ vững ổn định ở khu vực Biển Đông, và kết thúc Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ giúp hai nước đạt được nhiều lợi ích chung.

Đảng Dân chủ Việt Nam nhận thấy phía Đảng Cộng sản Việt Nam cùng cam kết tôn trọng Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế trong bản Tuyên bố Tầm nhìn chung là đáng khích lệ.

Tuy nhiên, để cho mối quan hệ Việt-Mỹ được bền lâu, Việt Nam cần có một chính quyền được nhân dân tin cậy qua bản hiến pháp dân chủ, tín nhiệm qua bầu cử tự do và công bằng. Hoa Kỳ hay bất kỳ chính phủ khác không thể ban phát cho chính quyền Việt Nam tính chính danh, mà chỉ có nhân dân qua lá phiếu trung thực, bằng hiến pháp dân chủ mới tạo thế chính danh cho chính quyền. Đây đồng thời cũng là nền tảng của quyền lực quốc gia.

Việc cam kết tôn trọng Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế trong bản Tuyên bố Tầm nhìn chung cũng chính là nhắc nhở Đảng Cộng sản Việt Nam thực thi pháp luật chuẩn mực, và đây là cơ hội để tạo tính chính danh cho mình.

Đảng Dân chủ Việt Nam luôn mong muốn mối quan hệ song phương Việt-Mỹ hợp tác chặt chẽ dựa trên các giá trị cơ bản về dân chủ, nhân quyền và tin rằng quan hệ Việt-Mỹ sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.

TM. Ban Thường vụ Trung ương
Đảng Dân chủ Việt Nam

Võ Tấn Huân
Trưởng Ban Thường vụ Trung ương

 

Share