Thông cáo của Đảng Dân Chủ Việt Nam v/v: Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên lần thứ hai tại Hà Nội

Thông cáo của Đảng Dân Chủ Việt Nam
V/v: Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên lần thứ hai tại Hà Nội

Ottawa, ngày 28 tháng 02 năm 2019

Đảng Dân Chủ Việt Nam đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc giúp tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên lần thứ hai tại Hà Nội trong hai ngày qua 27 và 28 tháng 02 năm 2019Đây là một sự kiện quốc tế quan trọng, đáng chú ý.

Quan điểm nhất quán của Đảng Dân Chủ Việt Nam là ủng hộ tiến trình đối thoại đảm bảo an ninh, hòa bình, thịnh vượng và phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên. Chúng tôi hy vọng Hoa Kỳ và Triều Tiên sẽ trở lại bàn đàm phán trong thời gian sớm nhất có thể được.

Thượng đỉnh cũng là cơ hội để Việt Nam mở rộng vai trò quốc tế và trở thành nơi tin cậy cho các lãnh đạo các nước gặp nhau, các hội nghị lớn cũng như điểm hẹn của thế giới.

Chúng tôi hoan nghênh Việt Nam tiếp tục mở rộng hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực ngoại giao quốc phòng và thương mại giữa hai quốc gia.

Việc tổ chức Thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên lần này chứng tỏ Việt Nam không còn chạy theo phe phái thù địch mà thực sự là bạn, là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, hướng tới xã hội công bằng, văn minh, tiến bộ.

Nhân đây, chúng ta hãy nhìn lại chính mình – giữa người Việt đã hết thù địch hay chưa – tranh đấu vì mục tiêu xã hội công bằng, văn minh, tiến bộ mà độc quyền nhà nước và độc quyền chính trị thì đến bao giờ Việt Nam mới có xã hội công bằng, văn minh, tiến bộ; nhân dân mới thoát khỏi khó khăn, được tự do, ấm no, hạnh phúc.

Chúng ta luôn mong muốn Việt Nam thịnh vượng, tỏa sáng trên trường quốc tế, nhưng sẽ là nghịch lý nếu việc tham gia xây dựng đất nước của các thành phần khác chính kiến với chính quyền bị cấm đoán. Hơn nữa, con người là tài sản quý giá của quốc gia, nếu chúng ta không ý thức đúng mức thì biết bao nhân lực sẽ bị phí phạm.

Vì lẽ đó, chúng tôi khuyến nghị đảng cầm quyền mở rộng không gian chính trị tại Việt Nam để tất cả mọi thành phần xã hội có cơ hội tham gia đối thoại, xây dựng đất nước và hiện thực hóa đoàn kết quốc gia.

Một lần nữa, Đảng Dân Chủ Việt Nam tái khẳng định, tiếp tục ủng hộ Việt Nam mở rộng quan hệ, hợp tác chặt chẽ và trở thành đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế.

T/M Đảng Dân Chủ Việt Nam

 (đã ký)

Luật sư Vũ Đức Khanh
Phó Tổng Thư ký

 

US DPRK Summitt Hanoi 2019

Share