Thông cáo của Đảng Dân chủ Việt Nam v/v: Quốc hội chuẩn thuận và bầu Chủ tịch nước

Đảng Dân chủ Việt Namdangky125
Văn phòng Trung ương
www.ddcvn.info

Ottawa, ngày 24 tháng 10 năm 2018

Thông cáo của Đảng Dân chủ Việt Nam v/v:
Quốc hội chuẩn thuận và bầu Chủ tịch nước

Tiếp theo hai văn bản đã gửi cho Ngài Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam trong tháng vừa qua, hôm nay thay mặt Đảng Dân chủ Việt Nam, chúng tôi gửi lời chúc mừng đến Ngài nhân việc Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa (CHXHCN) Việt Nam chọn Ngài là ứng cử viên duy nhất và việc Ngài đắc cử chức vụ Chủ tịch nước với tỷ lệ phiếu bầu kín trên 99%.

Về chức vụ Chủ tịch nước, chúng tôi góp ý với Ngài và Quốc hội vài điều như sau.

Việc “nhất thể hóa” hoặc “giải pháp tình huống” hai chức danh Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch nước, hay nhiều chức danh khác cho một người không quan trọng bằng tính chính danh cầm quyền.

Đất nước Việt Nam chúng ta từ khi có “đảng lãnh đạo” sau Cách mạng tháng Tám đến nay, nhân dân chưa một lần nào được trao quyền lãnh đạo quốc gia qua lá phiếu trung thực – lá phiếu nhân dân làm chủ.

Nói ra như vậy vì Đảng Dân chủ Việt Nam đã từng sát cánh cùng với Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá khứ và thấy rõ thực tế về đảng lãnh đạo từ năm 1944 đến 1988, cũng như trong giai đoạn phục hoạt từ năm 2006 đến nay.

Đảng Dân chủ Việt Nam lấy làm tiếc cho việc đảng cầm quyền trong hơn nửa thế kỷ qua đã không nắm bắt cơ hội lịch sử hiện thực hóa quyền làm chủ của nhân dân, bắt đầu từ một bản Hiến pháp toàn dân.

Việc chính danh hay không là do lá phiếu của nhân dân, đồng thời cũng là lương tâm và trách nhiệm của lãnh đạo, không phải do ngoại bang nào ban phát. Lãnh đạo mà không tôn trọng nhân dân, không quan trọng tính chính danh cầm quyền thì việc nhân dân không tôn trọng các lãnh đạo cũng là điều dễ hiểu.

Đây là cơ hội cho Ngài làm nên lịch sử. Điều quan trọng cho Ngài là lãnh đạo phải chính danh, không phải chỉ là chức vụ do một đảng quyết định như trước đây.

Thách thức lớn nhất của Ngài trong nhiệm kỳ này chính là đáp ứng và tuân thủ tính chính danh của chức vụ Chủ tịch nước.

Nhân đây, Đảng Dân chủ Việt Nam bày tỏ sự ủng hộ dành cho Ngài trong việc đáp ứng tính chính danh cầm quyền, điều mà trước đây chưa hề có. Đây là điều kiện cần về mặt pháp lý và là nhu cầu thiết yếu của quốc gia.

Như người đời đã nói, “vấn đề không phải là sống được bao lâu mà là cách chúng ta chọn để sống cuộc đời của mình như thế nào”. Và câu nói của Peter Marshall, một nhà thuyết giáo người Mỹ đã trở thành bất hủ khi ông phát biểu rằng, “thước đo của cuộc đời không phải là thời gian mà là sự cống hiến”.

Chúc Ngài sức khỏe và vạn sự như ý.

Trân trọng,

T/M Ban Thường vụ Trung ương
Đảng Dân chủ Việt Nam

(đã ký)

Luật sư Vũ Đức Khanh
Phó Tổng Thư ký

 

Thong cao DPV ve CTN

 

Share