Thông Cáo: Đảng Dân Chủ Việt Nam ủng hộ Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương

Đảng Dân chủ Việt Namdangky125
Văn phòng Trung ương
www.ddcvn.info

Thông Cáo

Đảng Dân Chủ Việt Nam ủng hộ Việt Nam tham gia
Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương

Việc Ngài Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đang thúc đẩy Quốc hội Việt Nam sớm phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) là đúng đắn. Đảng Dân Chủ Việt Nam cũng tin rằng Hiệp định CPTPP sẽ giúp nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và quốc tế.

Hiệp định CPTPP bao gồm 11 nước thành viên Australia, Brunei, Canada, Chile, Malaysia, Mexico, New Zealand, Nhật Bản, Peru, Singapore và Việt Nam.

Nhìn chung qua thể chế tất cả các nước đó, chỉ riêng Việt Nam có thể chế chính trị khác biệt. Cho đến thời điểm hiện tại, Việt Nam vẫn chưa thực sự có nền kinh tế thị trường tự do và chưa có luật thành lập nghiệp đoàn tự do bảo vệ người lao động. Điều này sẽ gặp trở ngại trong tiến trình phát triển và hòa nhập không chỉ với CPTPP mà cả với các hiệp định quốc tế khác – về lâu dài sẽ gây thiệt hại cho doanh nghiệp, người lao động Việt Nam, và kiềm hãm sự phát triển đồng bộ của nền kinh tế quốc gia.

Việt Nam luôn mong muốn được thế giới công nhận là nước có nền kinh tế thị trường tự do. Mong muốn đó hoàn toàn đúng và cần sớm hiện thực. Tuy nhiên, điều kiện cơ bản trong các hợp tác quốc tế cũng không khác với nhu cầu xã hội hiện tại của chúng ta, và việc đó đòi hỏi Việt Nam phải là một nhà nước pháp quyền nhân dân làm chủ với pháp luật chuẩn mực.

Điều đáng chú ý trong các hiệp ước quốc tế ngày nay, cụm từ “chủ nghĩa xã hội” hay “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” không còn thấy nữa, vì vậy Việt Nam cũng nên điều chỉnh tư duy, chính sách cho phù hợp với sự phát triển của đất nước và theo kịp thế giới.

Việc đảng cầm quyền nắm quyền làm kinh tế riêng và cả độc quyền quốc doanh tại Việt Nam nhưng hoạt động kém hiệu quả, cả nước phải bù lỗ cho các doanh nghiệp nhà nước lâu nay đã dẫn đến những hậu quả to lớn về nhiều mặt.

Khi Việt Nam xây dựng một nền kinh tế mạnh, theo sau an ninh quốc phòng mạnh thì các chương trình phúc lợi xã hội cũng sẽ mạnh theo.

Đảng Dân Chủ Việt Nam sẽ sát cánh với mọi thành phần xã hội và đảng cầm quyền trong tiến trình đưa Việt Nam sớm trở thành một quốc gia có pháp luật chuẩn mực với nền kinh tế thị trường tự do, giàu mạnh, xã hội đoàn kết và phát triển.

Ngày 03 tháng 11 năm 2018

TM. Đảng Dân Chủ Việt Nam

(đã ký)

Luật sư Vũ Đức Khanh
Phó Tổng Thư ký

****

DPV supports VN joining CPTPP signed

Share