Thư của giáo sư David Williams gửi Chủ tịch Nguyễn Minh Triết

Ngày 29 tháng 4 năm 2010

Gửi:

Ông Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Ông Lê Công Phụng, Đại sứ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Hoa Kỳ

Gửi đại sứ Lê Công Phụng,

Mùa thu năm ngoái, tôi có viết một bức thư gửi Tổng thống Obama kêu gọi sự chú ý của Tổng thống về việc bắt giữ các nhà cải cách chính trị bởi chính phủ Việt Nam. Các ông Trần Anh Kim, Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Thăng Long bị bắt khoảng tháng Sáu năm 2009 và bị kết án từ 5 đến 16 năm tù giam theo điều 79 Bộ Luật Hình Sự Việt Nam. Các ông ấy bị kết tội “tổ chức lật đổ chính quyền nhân dân.” Trong bức thư gửi Tổng thống, tôi có ngỏ ý muốn được bảo trợ cho hai ông Lê Công Định và Nguyễn Tiến Trung sang học tại trường Luật Maurer thuộc trường đại học Indiana, nơi tôi đang là giáo sư Luật John S. Hastings.

Ngày 26 tháng 4 năm 2010, tôi nhận được thư phản hồi từ chính quyền của ông Obama, đề nghị tôi viết thư trực tiếp cho Đại sứ quán Việt Nam để mở rộng đề xuất của tôi. Đó là lý do vì sao tôi viết thư này. Ông hãy giúp chuyển tiếp lá thư của tôi đến chính phủ Việt Nam.

Trước hết, chúng tôi coi Lê Công Định là một người bạn thân tình. Gia đình ông đã đón tiếp gia đình chúng tôi một cách nồng hậu trong chuyến thăm Việt Nam mùa hè 2009. Nguyễn Tiến Trung là hôn phu của một nghiên cứu sinh tại trung tâm Dân Chủ Lập Hiến mà tôi điều hành. Ngoài những mối liên kết cá nhân đó, chúng tôi tin rằng Định, Trung, cũng như những người bạn của họ đang bị kết án, là những người thực sự có khả năng và tâm huyết với Việt Nam. Tôi đã thấy họ có lý tưởng, ôn hòa và thực sự mong muốn tìm giải pháp cho các vấn đề hiện tại ở Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi đề nghị được bảo trợ họ sang nghiên cứu về luật pháp tại trung tâm Dân Chủ Lập Hiến và trường đại học Luật Indiana. Chúng tôi đề nghị Nhà nước Việt Nam tạo điều kiện cho họ có thời gian được đào tạo thêm để sau này họ có thể sử dụng kiến thức và kinh nghiệm phục vụ đất nước.

Tôi hiểu rằng giữa Hoa Kỳ và Việt Nam còn một số sự khác biệt về ý thức hệ chính trị. Nhưng tôi tin rằng hai nước sẽ gần gũi hơn trong tương lai gần. Tôi mong rằng nỗ lực thu hẹp sự khác biệt sẽ đến từ hai phía. Về phía chúng tôi, những người làm việc trong lĩnh vực học thuật, chúng tôi hoàn toàn có thiện chí và đề nghị giúp đỡ các bạn trong việc đào tạo các luật gia của Việt Nam – không chỉ Định, Trung, mà cả những người có khả năng giúp Việt Nam hướng đến một tương lai đầy hứa hẹn.

Trân trọng,

David C. Williams
Giám Đốc Trung tâm Dân Chủ Lập Hiến
ĐT: 812-855-6793
Fax: 812-855-0555
dacwilli@indiana.edu
211. S. Indiana Avenue
Blooomington, IN 47406-7001

Đồng gửi:

Ông Michael Michalak, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ

Xem bằng PDF

 

 

Share