Thư ngỏ gửi Thủ tướng Chính phủ Việt Nam về hai Dự luật Đặc khu Kinh tế và An ninh Mạng

THƯ NGỎ GỬI NGÀI THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VIỆT NAM
VỀ HAI “DỰ LUẬT ĐẶC KHU KINH TẾ VÀ AN NINH MẠNG”

Ottawa, ngày 11 tháng 06 năm 2018

Kính gửi Ngài Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Kính thưa Thủ tướng,

Sau Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng tại Canada nhằm tạo ra một tương lai lành mạnh, thịnh vượng và công bằng cho tất cả mọi người, Thủ tướng đang trên đường quay về đối diện với nhiều vấn đề đang ngổn ngang trên quê hương mình – tôi tin rằng Thủ tướng đã có giải pháp cho đất nước chúng ta: cơ bản vẫn là đa nguyên hợp tác, đoàn kết quốc gia với pháp luật chuẩn mực trong tinh thần dân tộc cởi mở, bao dung, điều mà đồng bào trong và ngoài nước cũng như bao thế hệ của chúng ta đều cần và mong đợi. 

Lãnh đạo là quyết định, và quyết định cần dựa vào quyền lợi thiết yếu của quốc gia và dân tộc. Tôi vẫn tin rằng Thủ tướng đang đặt trọng lợi ích quốc gia lên hàng đầu, đáp ứng tính minh bạch và nguyện vọng của toàn dân. Đặc biệt, Dự luật Đặc khu Kinh tế (ĐKKT) và Dự luật An ninh Mạng (ANM) đang gây nhiều tranh cãi, chú ý và quan ngại. Quốc dân đồng bào đang trông đợi về tính chính trực cũng như trách nhiệm của Thủ tướng về hai Dự luật này. Đảng Dân chủ Việt Nam bày tỏ sự quan ngại vô cùng sâu sắc về hậu quả khôn lường mà hai Dự luật này mang đến cho đất nước, nếu Quốc hội ban hành qua áp đặt.

Ngoài những quy phạm cơ bản về quyền con người mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết trước cộng đồng quốc tế, Dự luật ANM còn là rào cản tồi tệ để Việt Nam tiến hành cuộc cách mạng công nghệ vốn đã và đang từng bước được hình thành; và quan trọng hơn, cản trở tăng trưởng kinh tế dài hạn của đất nước. Dự luật ĐKKT nhằm tạo cực phát triển vượt trội là chủ trương tốt; tuy nhiên, việc triển khai các đặc khu kinh tế trong ba vị trí địa lý mang tính chiến lược của đất nước trong thời hạn cả thế kỷ mà thiếu các cơ sở nền tảng pháp luật chuẩn mực, các chính sách chính trị thực tiễn, sự minh bạch của chính quyền là đi ngược với thực tiễn xã hội. Hai Dự luật này hiển nhiên ngăn chặn các mục đích phát triển và quyền lợi chung của đất nước.

Chúng ta đều không ai muốn thấy xã hội trong hỗn loạn. Và điều chắc chắn, tôi tin rằng nếu Thủ tướng đặt trọng phe nhóm hơn lợi ích quốc gia qua hai Dự luật trên thì đất nước chúng ta sẽ khó tránh khỏi sự bất ổn giữa chính quyền và người dân. Với thực tế đó, tôi tin rằng Thủ tướng đã có quyết định kịp thời nhằm đáp ứng nguyện vọng chính đáng của toàn dân, ngăn chặn và loại bỏ hoàn toàn hai Dự luật nêu trên.

Thay mặt Đảng Dân chủ Việt Nam, tôi hậu thuẫn Thủ tướng cho các quyết định đó.

Trân trọng,

Luật sư Vũ Đức Khanh
Phó Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Việt Nam

 

Open Letter to PM NXP

 

Share