Thư ngỏ: Trách nhiệm của lãnh đạo là đoàn kết quốc gia

Thư ngỏ: Trách nhiệm của lãnh đạo là đoàn kết quốc gia

Ottawa, ngày 15 tháng 01 năm 2019

Kính thưa Ngài Tổng Bí thư Đảng, Chủ tịch nước,

Chúng tôi xin phép đi thẳng vào vấn đề. Trong phát biểu bế mạc Hội nghị chiều 26/12/2018, Ngài tổng kết: “Từ đầu nhiệm kỳ khóa XII đến nay, trong vòng chưa đầy 3 năm, hơn 60 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý đã bị thi hành kỷ luật – con số chưa từng có, trong đó có 5 Ủy viên Trung ương Đảng đương nhiệm và 3 trong số đó đã bị đưa ra khỏi Ban Chấp hành Trung ương“. Tuy con số bị Ngài kỷ luật đạt kỷ lục so với lúc nội bộ Đảng không có tranh giành quyền lực, nhưng điều này càng chứng minh Ngài lãnh đạo bảo thủ, cứng rắn trước cơ chế nhà nước đang có nhiều vấn đề không nhỏ.

Tương tự, phát biểu của Ngài tại Hội nghị Công an toàn quốc ngày 03/01/2019 rằng lực lượng công an “không bị sa ngã trước sự mua chuộc, lôi kéo của các phần tử xấu, ‘lợi ích nhóm’, không bị cám dỗ bởi những danh lợi tầm thường, không lợi dụng cương vị công tác của mình…” cũng thấy rõ sự chồng chéo về cơ chế nhà nước pháp quyền mà Ngài đang gắng xây dựng. Nhưng Ngài cũng cần nhìn thẳng vào thực tế rằng không có chế độ một đảng độc quyền nhà nước nào mà lãnh đạo không lạm quyền hoặc không tham nhũng, dù trực tiếp hay gián tiếp.

Xã hội có nhiều thành phần, ý kiến khác nhau, và người khác chính kiến – kể cả những anh chị em quân đội, công an – với Ngài không hẳn là xuyên tạc, thù địch hay phần tử xấu. Chúng tôi không tin giữa người Việt chúng ta có sự thù địch dai dẳng hay hoạt động chính trị vì mục tiêu xã hội công bằng là phạm pháp. Khi thấy những dòng chữ Ngài nhấn mạnh kêu gọi mọi người ý thức về lợi ích quốc gia, lợi ích nhân dân mà Ngài lại bảo thủ với chế độ độc đảng độc quyền nhà nước rõ ràng là mâu thuẫn.

Có ý kiến cho rằng việc Ngài kỷ luật hay hãm hại nhiều đồng chí trong đảng và “bảo đảm vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với công an và quân đội “trong thời gian qua là nhằm thu tóm quyền lực cho con đường phe nhóm bảo thủ của Ngài. Đây là vấn đề quốc gia, cả nước nhất là đảng viên và giới trí thức, đang chờ Ngài đưa ra giải pháp quốc gia chứ không mấy ai quan tâm đến những lời phát biểu đó.

Cả trong và ngoài nước đều hiểu, vấn đề của Việt Nam không phải do cán bộ đảng viên mà chính là do cơ chế và lãnh đạo. Nhà nước cần có cơ chế minh bạch với pháp luật chuẩn mực và lãnh đạo cũng cần chính trực với pháp luật chuẩn mực.

Điều Việt Nam cần là pháp luật chuẩn mực. Hướng tới pháp luật chuẩn mực là hướng tới đoàn kết quốc gia, điều mà nhân dân ai cũng mong muốn.

Lãnh đạo nào cũng phải tôn trọng nhân dân và không nên xem nhân dân chỉ là công cụ cho ghế quyền lực của mình. Trách nhiệm của lãnh đạo là đoàn kết quốc gia, xây dựng nhà nước pháp quyền với pháp luật chuẩn mực. Đoàn kết quốc gia phải qua tuân thủ pháp luật, chứ không thể mãi nói chuyện thù địch.

Nhân dịp năm mới 2019, chúng tôi kính chúc Ngài sức khỏe, vạn sự như ý. Nói thật, nói thẳng trong tinh thần xây dựng là cần thiết. Đảng Dân Chủ Việt Nam luôn ủng hộ cho Ngài làm đúng.

T.M. Đảng Dân Chủ Việt Nam

(đã ký)

Luật sư Vũ Đức Khanh
Phó Tổng Thư ký

Thu ngo 15Jan19

Share