Tuyên bố của Đảng Dân Chủ Việt Nam nhân kỷ niệm 70 năm ngày Liên Hiệp Quốc công bố bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền

Tuyên bố của Đảng Dân Chủ Việt Nam nhân kỷ niệm 70 năm ngày Liên Hiệp Quốc công bố bản
Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (10/12/1948 – 10/12/2018)

Ottawa, ngày 10 tháng 12 năm 2018

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Liên Hiệp Quốc công bố bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền (10/12/1948), Đảng Dân Chủ Việt Nam, một lần nữa, kêu gọi Nhà nước Việt Nam tiếp tục thực hiện những cam kết với Liên Hiệp Quốc thông qua bản Tuyên Ngôn Quốc Tế về Nhân Quyền.

Ngày “Quốc Tế Nhân Quyền” năm nay cũng nhắc nhở tất cả chúng ta hãy tiếp tục mạnh dạn lên tiếng bảo vệ nhân quyền, dân quyền và ngăn chặn những hành vi tham nhũng, lạm quyền và độc quyền chính trị.

Chính quyền có nghĩa vụ cổ vũ, bảo vệ dân quyền qua pháp luật chuẩn mực và ngăn chặn những hành vi vi phạm nhân quyền. Bảo vệ nhân quyền là bảo tồn lợi ích quốc gia và cũng là nhu cầu thiết yếu để bảo đảm ổn định chính trị, an sinh xã hội và phát triển kinh tế quốc gia cường thịnh.

Dù là lãnh đạo quốc gia hay chỉ là một công dân thường thì việc tôn trọng những khác biệt và quan điểm chính trị là cần thiết để xây dựng một xã hội đa nguyên, đa thành phần.

Để dân quyền được hiện thực hóa, Việt Nam cần có lãnh đạo chính danh thông qua bầu cử tự do, dân chủ, công bằng; cơ chế nhà nước minh bạch bằng pháp luật chuẩn mực và điều hành quốc gia hiệu quả qua đoàn kết quốc gia.

Riêng đặc biệt đối với hoàn cảnh lịch sử của Việt Nam trong nửa cuối thế kỷ thứ XX, đoàn kết quốc gia với pháp luật chuẩn mực là giải pháp để Việt Nam tôn trọng nhân quyền, xây dựng một xã hội hài hòa, ổn định và phát triển bền vững.

Cuối cùng, Đảng Dân Chủ Việt Nam nhấn mạnh rằng các thế hệ người Việt chúng ta hiện tại và tương lai vẫn còn đang chờ đợi một lời hứa hẹn đầy đủ về một Việt Nam công bằng, nhân bản và bình đẳng. Cho nên, chúng tôi tha thiết kêu gọi tất cả mọi người Việt trong cũng như ngoài nước cùng tham gia theo đuổi một Việt Nam nơi mà mọi người – bất luận chính kiến, niềm tin tín ngưỡng tôn giáo hay hoàn cảnh địa vị xã hội – được sinh ra tự do và bình đẳng về nhân phẩm và quyền lợi.

T/M Ban Thường vụ Trung ương
Đảng Dân Chủ Việt Nam

(Đã ký)

Luật sư Vũ Đức Khanh
Phó Tổng Thư ký

Tuyên bố của Đảng Dân Chủ Việt Nam nhân kỷ niệm 70 năm ngày Liên Hiệp Quốc công bố bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền

Share