Tuyên bố của Đảng Dân Chủ Việt Nam V/v: Chính phủ Hoa Kỳ “có thể trục xuất” một số người Việt định cư tại Mỹ trước ngày 12 tháng 07 năm 1995

Tuyên bố của Đảng Dân Chủ Việt Nam
V
/v: Chính phủ Hoa Kỳ “có thể trục xuất” một số người Việt định cư tại Mỹ
trước ngày 12 tháng 07 năm 1995

Ottawa, ngày 17 tháng 12 năm 2018

Vừa qua, công luận có những quan ngại sâu sắc trước việc chính quyền Hoa Kỳ đơn phương diễn giải lại “Thỏa thuận năm 2008” giữa hai nước liên quan đến khả năng trục xuất công dân Việt Nam đến Hoa Kỳ định cư trước năm 1995.

Theo đó, Việt Nam chỉ nhận lại công dân gốc Việt không phải là công dân Hoa Kỳ, trước đây đã từng sống ở Việt Nam, hiện đang sinh sống, vi phạm pháp luật Hoa Kỳ, và bị giới chức thẩm quyền ra lệnh trục xuất sau khi mãn hạn án tù.

Tuy nhiên, Khoản 2, Điều 2 của “Thỏa thuận” nói trên quy định cụ thể rằng : ”Công dân Việt Nam sẽ không bị trả về Việt Nam theo thỏa thuận này, nếu họ đến Hoa Kỳ trước ngày 12 tháng 07 năm 1995, ngày mà quan hệ ngoại giao được thiết lập giữa Hoa Kỳ và Việt Nam”.

Vì lẽ đó, Đảng Dân Chủ Việt Nam khuyến nghị hai Chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ cần nhìn nhận các khía cạnh nhân đạo và hoàn cảnh đặc biệt của mỗi trường hợp đúng như chủ đích tinh thần của “Thỏa thuận” nêu trên.

Chúng tôi kiến nghị Chính phủ Việt Nam không nhận lại bất kỳ công dân gốc Việt nào đã định cư ở Hoa Kỳ dưới mọi hình thức trước ngày 12 tháng 07 năm 1995 vì lý do khách quan của lịch sử và nhân đạo, ngoại trừ chính cá nhân đương sự chính thức tự nguyện đệ đơn xin hồi hương theo đúng quy định của pháp luật.

Chúng tôi ủng hộ việc tái đàm phán các điều khoản nêu trong “Thỏa thuận năm 2008” trên tinh thần nhân bản để bảo vệ những công dân gốc Việt được tiếp tục ở lại Hoa Kỳ hợp pháp, bất kể họ đã nhập cư vào Hoa Kỳ trước hay sau ngày 12 tháng 07 năm 1995.

Đảng Dân Chủ Việt Nam sẽ ủng hộ Chính phủ Việt Nam để tiến trình này thành hiện thực, và tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ song phương Việt–Mỹ hợp tác chặt chẽ dựa trên các giá trị phổ quát về nhân quyền, thượng tôn pháp luật và tin rằng quan hệ Việt–Mỹ sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.

T/M Đảng Dân Chủ Việt Nam

(Đã ký) 

Luật sư Vũ Đức Khanh

Phó Tổng Thư ký

US-VN Deportation

Share