Văn bản đề nghị gửi Ngài Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng v/v: Khuynh hướng “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa”

Văn bản đề nghị gửi Ngài Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng v/v:
Khuynh hướng “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” 
 


Ottawa, ngày 29 tháng 10 năm 2018

Kính thưa Ngài Chủ tịch nước,

Qua việc Đảng Cộng sản Việt Nam thông báo Giáo sư Chu Hảo, Giám đốc kiêm Tổng biên tập Nhà xuất bản Tri thức, bị “đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật”, Đảng Dân chủ Việt Nam đề nghị với Ngài và các lãnh đạo nên tôn trọng nhân dân và sử dụng nhân tài hiệu quả.

Vấn đề kỷ luật Giáo sư Chu Hảo đã dẫn đến nhà văn Nguyên Ngọc, Giáo sư Mạc Văn Trang cùng nhiều trí thức khác đã tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhà văn Nguyên Ngọc cho rằng kỷ luật Giáo sư Chu Hảo “thực chất là một hành động thực hiện chính sách ngu dân, đánh vào những người trí thức yêu nước”. Ông nhận thấy Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng xa rời lý tưởng ban đầu, “tự diễn biến” thành một tổ chức “chuyên quyền”, “phản dân hại nước”, và ông không thể còn đứng trong một tổ chức như vậy.

Giáo sư Mạc Văn Trang tuyên bố ra khỏi đảng vì thấy rằng quyết định kỷ luật trên là nhằm “trừng trị, triệt tiêu những đóng góp của giới tinh hoa, trí thức, đối với các đường lối sai lầm của đảng”, mang tính “kìm hãm xã hội”. Trường hợp này, các trí thức lớn của Viện Nghiên cứu Phát triển IDS cũng đã lên tiếng, “làm sao có thể sớm thực hiện được dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh, mà lại bóp nghẹt những nỗ lực mở mang dân trí…”.

Sự bất đồng hay khác biệt về quan điểm dẫn đến kỷ luật có thể thấy rõ rằng Giáo sư Chu Hảo là người hoạt động cổ vũ cho dân quyền thay vì tuyên truyền cho đảng độc quyền – vì dân quyền không thể hiện thực đầy đủ khi có một đảng độc quyền.

Hôm nay, gần hết năm 2018, trường hợp của Giáo sư Chu Hảo là một điển hình đáng được chú ý và cũng không phải người đầu tiên bị Đảng Cộng sản Việt Nam quy là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa”.

Qua các sự kiện, nhìn lại các hội nghị đảng của Ngài Tổng Bí thư, có thể nói mục tiêu quan trọng nhất cũng vẫn là chống “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa”, vì một nỗi lo sợ triền miên bị vỡ đảng.

Vấn đề khác biệt ở đây là các quyết định đó được dựa vào phe đảng – phe xã hội chủ nghĩa với đảng cộng sản – thay vì lãnh đạo dựa vào đoàn kết quốc gia với pháp luật chuẩn mực làm nền tảng.

Ngược với quan điểm “hồng hơn chuyên” của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Dân chủ Việt Nam xem trọng nhân tài, những người có lương tâm và có tư duy tiến bộ. Với quan điểm của Đảng Dân chủ Việt Nam, con người là tài sản quý giá nhất của quốc gia và không chỉ riêng trường hợp này, Giáo sư Chu Hảo điển hình là một trí thức đích thực.

Đảng Dân chủ Việt Nam đề nghị Ngài Chủ tịch nước không để hệ thống gây khó khăn cho những công dân có tư tưởng tiến bộ.

Khi nhân dân không có sự chọn lựa chính đảng để bầu chọn lãnh đạo quốc gia và tham gia phục vụ xã hội thì vấn đề nhân tài không được xem trọng hoặc bị ngược đãi là chuyện thường xảy ra. Việc các nhà yêu nước, công dân có tư tưởng tiến bộ hoạt động cho lợi ích xã hội bị tù đày, trù dập cũng như các thành phần đảng viên và cán bộ bị quy kết tội tham nhũng, lạm quyền, không có pháp luật hay luật sư nào có thể bào chữa được là những thực trạng xã hội không tốt cần sớm được chấn chỉnh.

Vấn đề cứu cánh biện minh cho phương tiện đã lộ diện qua thời gian. Điều chú ý là lãnh đạo không phải cứ phô trương hình thức mà nội dung không thuyết phục được quần chúng, nhất là chính sách đi ngược với sự phát triển của xã hội.

Trước thực trạng xã hội như vậy, các trí thức lớn đồng loạt từ bỏ đảng hay không còn niềm tin với Đảng Cộng sản Việt Nam là hiện tượng giọt nước tràn ly. Hiện tượng này cho thấy đảng đã bị vỡ từ bên trên và bên trong. Đây là vấn đề đảng không có nền tảng như Ngài đã dày công xây dựng, lãnh đạo không giải quyết linh hoạt sẽ kéo theo sự sụp đổ của chế độ.

Với cương vị Chủ tịch nước, Ngài có cơ hội mở cơ hội cho mọi thành phần xã hội, không phải chờ tới khi “vỡ bờ” vì tức nước cũng đã lâu. Chúng tôi đề nghị Ngài không ngăn chặn đảng viên từ bỏ đảng, gia nhập đảng mới hay trở về Đảng Lao động với lý tưởng nguyên thủy – xem trọng quốc gia và quý trọng đồng bào. Đây cũng là giải pháp quốc gia, một lần cho tất cả. Đảng Dân chủ Việt Nam sẽ hậu thuẫn Ngài Chủ tịch nước mở ra cơ hội đó cho toàn đảng, toàn dân.

Riêng đối với các đảng viên không còn thấy tình đồng chí nhưng vẫn quý trọng tình đồng bào, các bạn đang có sự lựa chọn. Lựa chọn trước hết là không để lương tâm mình bị cắn rứt, không phải nghe những điều trái thực tế, và không phải chịu trách nhiệm với những sai trái không phải do mình gây ra.

Đảng Dân chủ Việt Nam không đề cập đề tài đa nguyên theo nghĩa thông thường mà chỉ nêu ra nguyên tắc lãnh đạo đoàn kết quốc gia. Đảng Dân chủ Việt Nam đã từng đồng hành với Đảng Cộng sản Việt Nam từ những năm 1944 qua các thời kỳ đến nay và không có vấn đề “tự diễn biến” hay “tự chuyển hóa” vì là đảng của nhiều thành phần xã hội và cổ vũ cho tư tưởng tiến bộ. Đảng Dân chủ Việt Nam là đảng của nhân dân làm chủ và cũng là đảng của trí thức ý thức chính trị.

Chúng tôi không tin giữa người Việt có thù địch dai dẳng hay hoạt động chính trị là vi phạm pháp luật. Công luận không tin vào xã hội có thành phần lãnh đạo ưu việt giành riêng ưu tiên mọi mặt. Công luận cũng không tin hoạt động vì mục tiêu xã hội công bằng mà chỉ có duy nhất đảng cầm quyền mới có quyền hoạt động.

Điểm đồng thuận hiện nay cần làm sáng tỏ. Đây không phải là chính trị phe đảng đối kháng, cũng không phải ưu tiên xây dựng một cá nhân lãnh đạo nào ưu việt hơn mà là xây dựng cho Việt Nam một nhà nước pháp quyền nhân dân làm chủ với cơ chế lãnh đạo chính danh, minh bạch, và hiệu quả.

Quyết đoán không phải là độc đoán. Có quyết đoán mới quyết định dứt khoát. Trong thời đại toàn cầu hóa, Đảng Dân chủ Việt Nam hân hoan mở rộng cánh cửa chào đón tất cả các bạn.

Một lần nữa, vấn đề chính trị đảng phái cũng là vấn đề chính trị quốc gia, Đảng Dân chủ Việt Nam không thay đổi ý hướng sát cánh xây dựng và phát triển đất nước với Đảng Cộng sản Việt Nam như lúc ban đầu.

Chúc Ngài sức khỏe và vượt qua mọi trở ngại.

Trân trọng,

T/M Ban Thường vụ Trung ương
Đảng Dân chủ Việt Nam

(đã ký)

Luật sư Vũ Đức Khanh
Phó Tổng Thư ký

VB Khuynh huong tu dien bien-signed pg1 VB Khuynh huong tu dien bien-signed pg2

Share