Về việc sửa đổi hiến pháp tại Việt Nam

dangky3

Ngày 06 tháng 02, 2013 Gửi: Quốc hội, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 V/v: Sửa đổi hiến pháp tại Việt Nam           Sửa đổi hiến pháp là một việc hệ trọng của đất nước, liên quan đến nhiều thành phần trong xã hội cũng như tương lai của cả dân tộc. […] Read more »

Vấn đề xã hội và sửa đổi hiến pháp tại Việt Nam

Nguyễn Sĩ Bình - Trưởng Ban Thường vụ Trung ương

Năm mới 2013 đã bắt đầu với tín hiệu tích cực: Nhiều trí thức trong lẫn ngoài nước và các cựu viên chức cao cấp của chế độ đã đồng loạt đứng tên trong Bản kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp 1992. Đối với người Việt Nam ở cả trong và ngoài nước, đây […] Read more »

Nhận định pháp luật Tháng 01/2013: Sự cần thiết của pháp luật chuẩn mực, bắt đầu bằng bản Hiến pháp dân chủ

dangky

Đảng Dân chủ Việt Nam Văn phòng Trung ương Ban Vận động Xây dựng Nhà nước pháp quyền Nhận định pháp luật Tháng 01/2013 Sự cần thiết của pháp luật chuẩn mực, bắt đầu bằng bản Hiến pháp dân chủ Lời mở đầu Sau hơn nửa thế kỷ cầm quyền của một đảng cách mạng, […] Read more »