Đảng Dân chủ Việt Nam tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc lấn chiếm Biển Đông

Đảng Dân chủ Việt Namdangky125
Ban Thông tin
Ngày 09 tháng 05 năm 2014


Đảng Dân chủ Việt Nam tham gia biểu tình phản đối
Trung Quốc lấn chiếm Biển Đông

            Thời gian vừa qua, Trung Quốc liên tục có các hành động lấn chiếm vùng đặc quyền kinh tế biển của Việt Nam. Cụ thể, vào ngày 2 tháng 5 vừa qua, Trung Quốc đã tiến sâu vào vùng lãnh hải của Việt Nam để đặt giàn khoan Hải Dương 981 tại Lô 143 thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, bất chấp cảnh báo của Việt Nam và cộng đồng quốc tế. Hành động xâm lấn của Trung Quốc trong vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam đã vi phạm nghiêm trọng Công ước quốc tế về Luật biển mà các nước đã tham gia ký kết.

            Đảng Dân chủ Việt Nam bày tỏ quan ngại sâu sắc về sự an nguy của Tổ quốc Việt Nam, và lên án những hành động ngang ngược của Trung Quốc. Hoàng Sa và Trường Sa cũng như các vùng biển lân cận thuộc chủ quyền của Việt Nam.

            Trong tình hình hiện nay, sự kiềm chế và ngoại giao mềm dẻo là cần thiết. Tuy nhiên, chủ quyền của đất nước là câu chuyện chung của quốc gia, của cả dân tộc và không phải của riêng ai. Do đó, việc biểu tình ôn hòa phản đối ngoại xâm, thể hiện lòng yêu nước cũng như bày tỏ thái độ bức xúc trước các hành động của Trung Quốc là cần thiết.

            Đã đến lúc các lãnh đạo Việt Nam cần dứt khoát đứng về phía nhân dân, cùng với nhân dân bảo vệ chủ quyền đất nước và toàn vẹn lãnh thổ thay vì tiếp tục giao hảo cho quyền lợi riêng của hai đảng. Đây chỉ là lợi thế để Trung Quốc tiếp tục lấn chiếm Biển Đông.

            Đảng Dân chủ Việt Nam ủng hộ biểu tình ôn hòa để thể hiện tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Khởi động sức mạnh toàn dân và tình đoàn kết trên dưới một lòng của người Việt trong lẫn ngoài nước là nền tảng vững chắc cho mục tiêu bảo vệ chủ quyền quốc gia.


Đảng Dân chủ Việt Nam
Ban Thông tin

Share

One Response to “Đảng Dân chủ Việt Nam tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc lấn chiếm Biển Đông”

Read below or add a comment...

  1. Đưa sự suy nghĩ lên một tầm cao hơn cho giải pháp hiện là tư tưởng Hợp Nguyên ,được nói rõ trong web “vietnamtuonglai.com” do Nguyễn Sĩ Bình Và Các Cộng Tác.
    Nguyễn Tường Bá
    Cố Vấn Đảng Dân Chủ Việt Nam