Mừng Xuân Ất Mùi 2015

DPV Xuân 2015

Nhân dịp Xuân Ất Mùi, Đảng Dân chủ Việt Nam chúc nhân dân, anh chị em và thân hữu năm mới thịnh vượng, xã hội tiến bộ và đất nước sớm thay đổi.

  Đảng Dân chủ Việt Nam
Ban Thường vụ Trung ương
www.ddcvn.info

Share

One Response to “Mừng Xuân Ất Mùi 2015”

Read below or add a comment...

  1. Chúc đất nước sớm thay để nhân dân trong nước được như dân Việt ngoài nước sống thịnh vượng trong xã hội tự do dân chủ tiến bộ.
    Nguyễn Tường Bá
    Cố vấn đảng Dân Chủ Việt Nam và đảng Nhân Dân Hành Động.
    Cựu Tổng Thư Ký Luật Sư Đoàn Saigon 1974-1975