Về phiên tòa phúc thẩm ba bloggers CLB Nhà báo Tự do

Đảng Dân chủ Việt Namdangky125
Ban Thông tin
www.ddcvn.info

Về phiên tòa phúc thẩm ba bloggers CLB Nhà báo Tự do

Ngày 28 tháng 12 năm 2012, Toà phúc thẩm Toà án Tối cao Thành phố Hồ Chí Minh giữ y án 12 năm tù cho ông Nguyễn Văn Hải (blogger Điếu Cày), 10 năm tù cho bà Tạ Phong Tần (blogger Công Lý & Sự Thật), và chỉ giảm án 1 năm cho ông Phan Thanh Hải.

Việc y án với các bloggers chứng tỏ nhà cầm quyền Việt Nam đã bất chấp dư luận trong nước và quốc tế yêu cầu trả tự do cho các bloggers.

Ngày 26 tháng 12 năm 2012, nhiều nhân sĩ trí thức Việt Nam đã ký tên chung trong một bản kiến nghị yêu cầu Quốc hội huỷ bỏ điều 88 Bộ luật Hình sự hạn chế quyền tự do ngôn luận và nghị định 38/2005/NĐ-CP hạn chế quyền tự do biểu tình, đồng thời kêu gọi trả tự do cho các nhà bất đồng chính kiến ôn hoà bị giam cầm theo điều 88 BLHS. Đây không phải là lần đầu tiên các nhân sĩ trí thức và nhân dân gửi kiến nghị cho Nhà nước nhưng dường như những kiến nghị tâm huyết đó không được lắng nghe và đáp ứng. Việc nhà cầm quyền Việt Nam tiếp tục giam cầm các nhà bất đồng chính kiến ôn hoà đã thể hiện rõ điều này.

Bản kiến nghị kêu gọi “thực thi quyền con người theo Hiến pháp” nhưng cần nhớ rằng chính bản Hiến pháp hiện nay không chính danh vì chưa bao giờ đươc nhân dân phúc quyết. Chính vì Hiến pháp không chính danh nên chính quyền chưa bao giờ được nhân dân thoả thuận trao quyền một cách chính thức, và Quốc hội chưa bao giờ được nhân dân bầu ra qua cơ chế bầu cử tự do công bằng. Chính vì chính quyền không đại diện cho nhân dân nên những điều luật trấn áp như vậy mới có thể được thông qua, và những kiến nghị tâm huyết của nhân sĩ, trí thức và nhân dân mới bị quên lãng.

Cần nhớ rằng, điều 88 BLHS rõ ràng không thể có được trong một cơ chế dân chủ lập hiến, công bằng xã hội. Việc duy trì các điều luật vi phạm quyền con người và bắt giữ những nhà bất đồng chính kiến ôn hòa chứng tỏ nhà cầm quyền không thật tâm thúc đẩy xã hội công bằng như họ đã hô hào trong các khẩu hiệu và đã ghi vào chính điều 3 Hiến pháp của họ.

Để chấm dứt các điều luật vi phạm quyền con người và chấm dứt việc giam giữ các tiếng nói chính trị đối lập ôn hoà, nhất thiết cần phải bắt đầu bằng một bản Hiến pháp chính danh do chính nhân dân phúc quyết thông qua, đề ra cơ chế tam quyền phân lập, bầu cử công bằng, cơ chế bảo hiến, để hạn chế quyền lực nhà nước và bảo vệ quyền con người. Vấn đề vi phạm nhân quyền có hệ thống cần phải được giải quyết bằng việc thay đổi hệ thống – bắt đầu bằng việc thay đổi Hiến pháp.

Ban Thông tin
Đảng Dân chủ Việt Nam

Các chi tiết liên lạc về thongtin@ddcvn.info

Share

One Response to “Về phiên tòa phúc thẩm ba bloggers CLB Nhà báo Tự do”

Read below or add a comment...

  1. nguyễn tường bá says:

    Không do một Hiến pháp chính danh, sự cầm quyền không thể hiện ý nguyện của quảng đại nhân dân và là cường quyền áp bức đưa đến các vi phạm nhân quyền không thể tránh khỏi, đưa đến các tranh chấp bên trong nội bộ chính phủ, phá nát phát triển đất nước.

    Hãy theo gót các nước dân chủ và gương cải cách của Miến điện mới đây

    Nguyễn Tường Bá